Kategorie

Bestsellery

Narzędzia skrawające
Piotr Cichosz
75,00 zł

Automatyka. Podstawy teorii

  • Kod: 2002
  • Wydawca: WNT
    • Autor: Andrzej Dębowski
  • Cena brutto: 36,00 zł
  • (Cena netto: 34,29 zł)
  • Poleć produkt
Automatyka. Podstawy teorii

rok wydania: 2015, wydanie drugie zmienione, trzeci dodruk
ilość stron: 224
ISBN: 978-83-63623-33-3
format: 16,5x23,8 cm
oprawa: miękka


Opis
Automatyka jest to dyscyplina naukowa dotycząca technicznych aspektów wykorzystania matematycznej teorii sterowania, czyli praktycznej realizacji urządzeń sterujących obiektami technicznymi bez udziału człowieka lub z ograniczonym jego udziałem.

Książka stanowi wprowadzenie do podstawowych pojęć z dziedziny automatyki. Zaznajamia  Czytelnika z zasadami analizowania, działania i projektowania różnych układów dynamicznych obserwowanych na tle upływającego czasu, zwłaszcza układów ze sprzężeniem zwrotnym, czyli w których skutek oddziałuje na przyczynę lub innymi słowy sprawdzaniu podlegają efekty celowego działania. Przedmiotem rozważań są nie tylko układy liniowe ciągłe i dyskretne, lecz także układy nieliniowe i układy logiczne.

Pozycja ma charakter bardzo praktyczny, zawiera wiele przykładów obliczeniowych ilustrujących omawiane zagadnienia. Język matematyki używany do opisywania omawianych pojęć jest ograniczony do niezbędnego minimum, jednak pozwala Czytelnikom mniej wprawnym oswoić się z pewnym uniwersalnym sposobem spoglądania na powiązania informacyjne istniejące w wielu miejscach otaczającego nas świata. Książka ta stanowić może wstęp do dalszych studiów nad głębszym zrozumieniem zjawisk obserwowanych w złożonych układach dynamicznych, o bardziej skomplikowanych właściwościach elementów składowych i bardziej rozbudowanych połączeniach sygnałów niosących w sobie informację.

Książka przeznaczona jest dla studentów kształcących się na uczelniach technicznych, w szczególności dla studentów automatyki, robotyki, mechatroniki, elektrotechniki. Może być także przydatna inżynierom oraz wszystkim zainteresowanym praktycznymi zastosowaniami technik informatycznych, którzy chcą zrozumieć zachowanie rozmaitych systemów opartych na wymianie informacji w otaczającym nas świecie.

Spis treści:
PRZEDMOWA
1. WPROWADZENIE
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje 
2.1. Klasyfikacja układów sterowania 
2. LINIOWE UKŁADY CIĄGŁE 
2.1. Pojęcie elementu liniowego  
2.2. Klasyczny opis matematyczny procesu dynamicznego  
2.3. Opis dynamiki procesów metodą przestrzeni stanów 
2.4. Przekształcanie schematów blokowych 
2.5. Stabilność liniowych układów ciągłych  
3. JAKOŚĆ UKŁADÓW AUTOMATYCZNEJ REGULACJI  
3.1. Pojęcie jakości i sposoby korekcji układów automatycznej regulacji
3.2. Regulacja statyczna i astatyczna. 
3.3. Podstawowe typy regulatorów o działaniu ciągłym 
3.4. Metody doboru nastaw regulatorów 
3.5. Wykorzystanie korekcji szeregowej do powiększenia zapasu stabilności
3.6. Wykorzystanie korekcji w sprzężeniu zwrotnym do tworzenia regulatorów
4. LINIOWE UKŁADY DYSKRETNE
4.1. Funkcje dyskretne i równania różnicowe 
4.2. Przekształcenie Z i jego zastosowanie do rozwiązywania równań różnicowych 
4.3. Opis dynamiki liniowych układów dyskretnych
4.4. Transmitancja dyskretna 
4.5. Dyskretne układy regulacji 
4.6. Stabilność liniowych układów dyskretnych 
5. UKŁADY NIELINIOWE 
5. l. Charakterystyki statyczne układów nieliniowych 
5.2. Metody analizy dynamiki układów nieliniowych
6. UKŁADY LOGICZNE 
6.1. Układy logiczne kombinacyjne i sekwencyjne 
6.2. Elementy algebry Boole'a. 
6.3. Funkcje logiczne. 
6.4. Podstawowe elementy logiczne. 
6.5. Projektowanie układów kombinacyjnych 
6.6. Projektowanie układów sekwencyjnych 
BIBLIOGRAFIA 
SKOROWIDZ