Kategorie

Bestsellery

Narzędzia skrawające
Piotr Cichosz
69,00 zł

Automatyka. Podstawy teorii

  • Kod: 2002
  • Wydawca: WNT
    • Autor: Andrzej Dębowski
  • Cena brutto: 40,95 zł
  • (Cena netto: 39,00 zł)
  • Poleć produkt
Automatyka.Podstawy teorii, Andrzej Dębowski, rok: 2008, ISBN: 978-83-204-3412-5, oprawa miękka, liczba stron: 222, format: B5, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT

Podręcznik zawiera podstawowe wiadomości z automatyki i obejmuje 6 rozdziałów. Trzy pierwsze rozdziały są poświęcone analizie i syntezie liniowych układów ciągłych . Rozdział czwarty dotyczy układów dyskretnych. Rozdział piąty zawiera omówienie podstawowych zagadnień z zakresu analizy układów nieliniowych. Ostatni, szósty rozdział podręcznika dotyczy projektowania układów logicznych. Zgodnie z podtytułem ksiązki, ma ona charakter bardzo praktyczny i zawiera wiele przykładów obliczeniowych, ilustrujących w sposób dydaktyczny omawiane zagadnienia. Rozważania są prowadzone w sposób jasny i jednoznaczny, od zagadnień podstawowych do nieco bardziej złożonych. Wynika to z dużego doświadczenia Autora, jako wieloletniego nauczyciela akademickiego oraz jako inżyniera praktyka. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kształcących się na uczelniach technicznych, w szczególności na takich kierunkach studiów, jak automatyka i robotyka, mechanika, elektrotechnika.

Spis treści:
PRZEDMOWA
1. WPROWADZENIE
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje 
2.1. Klasyfikacja układów sterowania 
2. LINIOWE UKŁADY CIĄGŁE 
2.1. Pojęcie elementu liniowego  
2.2. Klasyczny opis matematyczny procesu dynamicznego  
2.3. Opis dynamiki procesów metodą przestrzeni stanów 
2.4. Przekształcanie schematów blokowych 
2.5. Stabilność liniowych układów ciągłych  
3. JAKOŚĆ UKŁADÓW AUTOMATYCZNEJ REGULACJI  
3.1. Pojęcie jakości i sposoby korekcji układów automatycznej regulacji
3.2. Regulacja statyczna i astatyczna. 
3.3. Podstawowe typy regulatorów o działaniu ciągłym 
3.4. Metody doboru nastaw regulatorów 
3.5. Wykorzystanie korekcji szeregowej do powiększenia zapasu stabilności
3.6. Wykorzystanie korekcji w sprzężeniu zwrotnym do tworzenia regulatorów
4. LINIOWE UKŁADY DYSKRETNE
4.1. Funkcje dyskretne i równania różnicowe 
4.2. Przekształcenie Z i jego zastosowanie do rozwiązywania równań różnicowych 
4.3. Opis dynamiki liniowych układów dyskretnych
4.4. Transmitancja dyskretna 
4.5. Dyskretne układy regulacji 
4.6. Stabilność liniowych układów dyskretnych 
5. UKŁADY NIELINIOWE 
5. l. Charakterystyki statyczne układów nieliniowych 
5.2. Metody analizy dynamiki układów nieliniowych
6. UKŁADY LOGICZNE 
6.1. Układy logiczne kombinacyjne i sekwencyjne 
6.2. Elementy algebry Boole'a. 
6.3. Funkcje logiczne. 
6.4. Podstawowe elementy logiczne. 
6.5. Projektowanie układów kombinacyjnych 
6.6. Projektowanie układów sekwencyjnych 
BIBLIOGRAFIA 
SKOROWIDZ