Instalacje fotowoltaiczne

  • Dodaj recenzję:
  • 3016
  • Producent: Geosystem
  • Autor: Bogdan Szymański
Instalacje fotowoltaiczne

rok wydania: 2015, wydanie czwarte

Opis
Książka dedykowana jest świadomym inwestorom, wykonawcom i handlowcom, którzy zamierzają rozpocząć swoją przygodę z fotowoltaiką lub już są na początku tej drogi. Poszczególne rozdziały prowadzą czytelnika od doboru i wyboru optymalnych modułów fotowoltaicznych poprzez wybór i dobór falownika najlepiej pasującego do wybranych modułów fotowoltaicznych aż do konfiguracji całej instalacji tak, aby działała on możliwie najefektywniej.

W książce przedstawiono szereg najczęściej popełnianych błędów instalacyjnych, oraz rady, których należy się trzymać, aby planowana instalacja działała poprawnie i wydajnie przez długie lata.


Spis treści
1. Moduły fotowoltaiczne
  1.1 Moduł fotowoltaiczny – budowa
  1.2 Rodzaje i generacje ogniw i modułów fotowoltaicznych
  1.3 Cienkowarstwowe hybrydowe moduły fotowoltaiczne
  1.4 Moduły monokrystaliczne z obiema elektrodami z tyłu
  1.5 Moduły monokrystaliczne typu HIT
  1.6 Dwustronne moduły PV – kiedy warto je zastosować
  1.7 Jak poznać moduły wykonane z wysokiej i niskiej, jakości ogniw
  1.8 Słów kilka o sprawności
  1.9 Znaczenie praktyczne sprawności
  1.10 Spadek mocy i napięcia wraz ze wzrostem temperatury
  1.11 STC, NOCT – warunki, w jakich badane są moduły PV
  1.12 Charakterystyka prądowo napięciowa i najważniejsze parametry baterii słonecznej
  1.13 Dodatnia tolerancja i jej znaczenie przy wyborze baterii słonecznej
  1.14 LID i Roczna utrata mocy
  1.15 Degradacja warstwy EVA
  1.16 Efektywność przy niskim natężeniu promieniowania słonecznego
  1.17 Gorący punkt (hot spot)
  1.18 Korozja warstwy TCO – poważny problem niektórych baterii II generacji
  1.19 Certyfikaty i normy
 
2 Falowniki (inwertery)
  2.1 Podział falowników
  2.2 MPP traker – czym jest i jakie spełnia zadania
  2.3 Sprawność falowników
  2.4 Mikrofalowniki w instalacji
  2.5 Charakterystyka falownika
  2.6 Monitoring pracy falowników
  2.7 Analiza karty katalogowej
  2.8 Wymagania operatora względem falowników
  2.9 Napięciowy zakres pracy falownika (Nowość)
  2.10 Współpraca falownika sieciowego z akumulatorami
 
3 Dobór i optymalizacja instalacji
  3.1 Wybór typu instalacji
  3.2 Pochylenie i kierunek instalacji fotowoltaicznej
  3.3 System nadążny
  3.4 Odstępy między rzędami
  3.5 Sposoby łączenia modułów w instalacji
  3.6 Dobór i straty na przewodach w instalacji PV
  3.7 Zabezpieczenia w instalacjach PV
      3.7.1 Bezpieczniki
      3.7.2 Ograniczniki przepięć
      3.7.3 Uziemienie i połączenie wyrównawcze
3.8 Instalacja odgromowa i jej wpływ na instalację PV
  3.9 Dopasowanie typu modułów do falownika
  3.10 Dopasowanie mocy generatora PV do mocy falownika(ów)
  3.11 Diody bocznikujące i uwzględnienie cienia w procesie projektowania instalacji
  3.12 Dobór mocy instalacji sieciowej on grid
  3.13 Dobór instalacji sieciowej
  3.14 Schemat instalacji
  3.15 Dokumentacja i testy po wykonaniu instalacji
      3.15.1 Testy
      3.15.2 Dokumentacja
  3.16 Dobór instalacji wyspowej
  3.17 Współpraca systemu PV z pompami ciepła (Nowość)
 

4 Eksploatacja instalacji PV i pojawiające się problemy
4.1 Degradacja napięciem indukowanym PID
  4.2 Prąd upływu
  4.3 Unikamy pętli
  4.4 Zwarcie doziemne generatora PV
  4.5 Mocowanie i montaż modułów i inwerterów
      4.5.1 Inwerter
      4.5.2 Moduły
  4.6 Możliwości przyłączenia instalacji do sieci
  4.7 Błędy wykonawcze
  4.8 Mycie instalacji PV
  4.9 Identyfikacja problemów poprzez analizę charakterystyki U-I (Nowość)
 
5 Prawo i ekonomika, wraz z nowej ustawy o OZE (Nowość)
5.1 Produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej
5.2 Jak obliczyć uzysk energii z instalacji
5.3 Składowe kosztów instalacji fotowoltaicznej
5.4 Koszty eksploatacji i opodatkowanie przychodów z instalacji fotowoltaicznej
    5.4.1 Koszty eksploatacyjne
    5.4.2 Opodatkowanie
5.5 Analiza ekonomiczna dla mikroinstalacji Fotowoltaicznej
 
6 Partnerzy wydania – przegląd wiodących firm