Kompendium Elektryka 2017

 • Dodaj recenzję:
 • 27901
 • Producent: Grupa Medium
 • Cena netto: 27,62 zł 36,00 zł 29,00 zł
Tradycyjnie, „KOMPENDIUM ELEKTRYKA elektro.info” nie jest jedynie kalendarzem książkowym w poręcznym zeszytowym formacie i nie bez powodu nosi ono właśnie nazwę „kompendium”. Choć kalendarzowe strony zajmują największą powierzchnię wydawnictwa, jego funkcjonalność jest znacznie szersza, czyniąc z niego pozycję równie ważną w „elektrycznym przyborniku” branżowego fachowca, co w pełni profesjonalnie wyposażona skrzynka narzędziowa. Innymi słowy „KOMPENDIUM ELEKTRYKA elektro.info” to podręczny niezbędnik w codziennym działaniu.

W „KOMPENDIUM ELEKTRYKA” przygotowanym na nadchodzący rok, jego użytkownik znajdzie szereg informacji przydatnych w codziennej pracy, odzwierciedlających zarówno najnowsze osiągnięcia branży elektroenergetycznej, jak i status prawny (zgodność z normami). Merytoryczną pieczę nad przygotowaniem całości sprawował mgr inż. Julian Wiatr – redaktor naczelny „elektro.info”.

Na kilkudziesięciu stronach z blisko 300 tworzących wydawnictwo, znalazły się m.in:
 • tabele będące przeglądem oznaczeń, wartości, najczęściej spotykanych problemów związanych z elektroenergetyką (np. przyczynom, skutkom oraz sposobom zapobiegania zakłóceniom występującym w sieci; kablom i przewodom z żyłą zielonożółtą lub bez niej; zasilaczom UPS typu VF, VI i VFI; odległościom między kablami względem innych obiektów; wymiarom uziomów; rodzajom i środkom ochrony przeciwporażeniowej itp.);
 • schematy poświęcone instalacjom i urządzeniom elektrycznym (np. wzajemnemu usytuowaniu gazomierzy oraz liczników energii elektrycznej; połączeniom wyłącznika różnicowoprądowego w zależności od układu sieci);
 • międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki (zgodny z normami)
 • miniartykuły poświęcone kluczowym zagadnieniom wymagającym kompleksowego opisu (np. selektywności bezpieczników topikowych; zasadom zabezpieczenia przetężeniowego; zabezpieczeniom przewodów; odbezpieczaniu ograniczników przepięć; podstawom ochronie przeciwporażeniowej);
 • informacje na temat prawnych aspektów branży, np. (norm dotyczących badań okresowych instalacji elektrycznych czy świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie dozoru instalacji i urządzeń elektrycznych);
 • dane kontaktowe do najważniejszych instytutów, urzędów i innych organizacji lub instytucji działających w branży elektroenergetycznej, w tym np. do wszystkich oddziałów Stowarzyszenia Polskich Energetyków i Stowarzyszenia Elektryków Polskich);
 • opisy działalności wybranych firm z branży, pozwalające na rozpoznanie możliwości nawiązania współpracy z przedsiębiorstwami jako kontrahentami
 • informacje o imprezach branżowych, takich jak targi AUTOMATICON, ENERGETAB, ENEX, ELEKTROTECHNIKA i ŚWIATŁO czy EXPOPOWER);
 • „ściąga” z przelicznikiem jednostek ciśnienia, energii, pracy i ciepła, jednostek miar i układu SI czy formularze wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym (które, mamy nadzieję, nie będzie w ogóle potrzebne)
Jako że nie samą pracą człowiek żyje i w każdej sferze potrzebny jest dystans, wydawnictwo urozmaiciły komiksowe historyjki wykonane przez Roberta Mirowskiego (którego prace są dobrze znane Czytelnikom magazynu), prezentujące codzienne życie elektryka z przymrużeniem oka, z energetyczną dawką branżowego humoru.

Kalendarz można nabyć w cenie - 36 zł w Księgarni Technicznej oraz w promocyjnej cenie - 20 zł dla prenumeratorów elektro.info (wysyłka dla prenumeratorów GRATIS).