Kompendium podstaw budownictwa energoefektywnego z elementami ekoprojektowania

  • Dodaj recenzję:
  • 3530
  • Producent: Polcen
  • Autor: Leszek Laskowski
  • Cena netto: 45,71 zł 48,00 zł

Kompendium podstaw budownictwa energoefektywnego z elementami ekoprojektowania


autor: dr hab. inż. Leszek Laskowski, em. prof. Politechniki Warszawskiej

rok wydania: 2017
ilość stron: 430
ISBN: 978-83-64795-34-3
format: B6

Opis
W opracowaniu podjęty został ważny i aktualny temat dotyczący budownictwa energoefektywnego. Coraz częściej spotykamy się z niekonwencjonalnymi rozwiązaniami projektowymi (architektonicznymi, budowlanymi i instalacyjnymi), które mają pretendować do obiektów niskoenergochłonnych.

Książka zawiera 716 haseł, 122 rysunki, 43 tabele i 101 formuł matematycznych często spotykanych  w oficjalnych dokumentach i publikacjach poświęconych szeroko rozumianym podstawom architechnologii obiektów niskoenergochłonnych jest bardzo cenne. Podkreślenia wymaga również fakt nawiązania    w opracowaniu do aktualnych przepisów prawnych i techniczno-budowlanych obowiązujących w kraju, jak i w dyrektywach Unii Europejskiej, a także uznanych w Polsce norm międzynarodowych.

Opracowanie jest adresowane do szerokiego grona osób związanych bezpośrednio lub pośrednio z projektowaniem, nadzorem i eksploatacją oraz propagowaniem niskoenergochłonnego budownictwa. A jej „kieszonkowa” forma i kompleksowo ujęta treść będzie dogodna zapewne nie tylko dla studentów, lecz także kursantów przygotowujących się do uzyskania uprawnień budowlanych, w szczególności na uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.