Kategorie

Prawo budowlane po zmianach – przepisy z komentarzem 2015 wyd. 6. Stan prawny na dzień 24 lipca 2015 r.

  • Kod: 3064
  • Wydawca: Polcen
    • Autor: Rafał Wąchocki
  • Poleć produkt
Prawo budowlane po zmianach – przepisy z komentarzem 2015 wyd. 6
Stan prawny na dzień 24 lipca 2015 r.

rok wydania: 2015, wydanie szóste
ilość stron: 300
ISBN:     978-83-64795-13-8
format: 12 x17 cm
oprawa: miękka

Opis
Pozycja, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia” pod nr 1, adresowana jest do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych.
Publikacja spotka się również z zainteresowaniem inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników budowy i robót oraz deweloperów, a także administratorów i zarządców obiektów budowlanych.

 
Książka obejmuje zmiany wprowadzone następującymi ustawami:

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 10 czerwca 2015 r., poz. 774). Wejście w życie zmian do ustawy – Prawo budowlane z dniem 11.09.2015 r.

2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy– Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności. Wejście w życie zmian do ustawy – Prawo budowlane z dniem 01.01.2016 r.

3. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

4. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Poz. 2-4 ustawy podpisane przez prezydenta natomiast do dnia wydania książki nie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.