Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych

  • Dodaj recenzję:
  • 256
  • Producent: PKTSGGiK
Rok: 1998, praca zbiorowa, ISBN: 83-902450-0-0

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych zastępują w zakresie, którego dotyczą, dotychczasowe warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II, Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.

SPIS TREŚCI:

Wstęp 6
1. Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów
  z tworzyw sztucznych 9
2. Roboty ziemne związane z układaniem rurociągów 45
3. Sieci kanalizacyjne 57
4. Sieci wodociągowe 79
5. Sieci gazowe 105
6. Sieci ciepłownicze 131
7. Instalacje kanalizacyjne 143
8. Instalacje wodociągowe wody zimnej i cieplej 159
9. Instalacje centralnego ogrzewania wodnego 179
10. Prowadzenie rurociągów w pomieszczeniach technicznych 201
11. Izolacje cieplne rurociągów 207
Aneks 214