Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Komplet część 1-4 (segregator)

 • Dodaj recenzję:
 • 2770-5
 • Producent: PORT PC
 • Autor: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
 • Cena netto: 185,71 zł 195,00 zł

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła.
Część 1: Dolne źródła ciepła Wydanie 01/2013
Część 2: Skrócona metoda obliczania rocznego współczynnika efektywności pomp ciepła Wydanie 01/2014
Część 3: Uproszczona metoda obliczania rocznego współczynnika efektywności grzewczej i rocznego współczynnika wykorzystania instalacji z sorpcyjną pompą ciepła Wydanie 01/2014
Część 4: Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda Wydanie 01/2014

Kompet zawiera części 1, 2, 3 i 4 Wytycznych PORT PC oraz dedykowany segregator.

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła.
Część 1: Dolne źródła ciepła, Wydanie 01/2013

Niniejsza publikacja jest pierwszą publikację tego typu na rynku polskim, która obejmuje w sposób uporządkowany między innymi:
- aktualny stan prawny dotyczący opisywanych zagadnień,
- obszerny zakres wiedzy fachowej dotyczący gruntowych wymienników (poziomych i pionowych, koszowych),
- procedury projektowania, wykonania i odbioru instalacji,
- przegląd aktualnej literatury, wytycznych i norm europejskich.

» ZOBACZ SPIS TREŚCI, REKOMENDACJĘ MINISTERSTWA GOSPODARKI ORAZ OPINIE RECENZENTÓW «
Publikacja powstawała ponad 3 lata w ramach prac zespołu specjalistów branżowych, od wielu lat czynnie związanych z tematyką pomp ciepła i dolnych źródeł ciepła.
Podobne publikacje, takie jak niemieckie wytyczne wg VDI 4640 cz. 2, austriackie wytyczne ÖWAV-Regelblatt 207, czy też szwajcarska normę SIA 384/6:2010 stały się podstawą aktualnego stanu techniki w zakresie dolnych źródeł w poszczególnych krajach.

Wytyczne PORT PC mogą być uwzględniane jako załącznik do umów pomiędzy inwestorem a wykonawcą dolnego źródła.
Wg PORT PC możliwy jest dynamiczny wzrost udziału pomp ciepła w najbliższych latach, jako odnawialnych źródeł energii na terenie Polski. W związku z tym Stowarzyszenie w swoich działaniach zwraca się szczególną uwagę na kwestię jakości projektowania, wykonania i odbioru instalacji.

Zawarte w wytycznych informacje, wymagania  i zalecenia będą pomocne dla projektantów, wykonawców, kierowników budowy, inspektorów nadzorujących, osób kształcących się oraz użytkowników instalacji pomp W ramach II Kongresu oprócz przedstawienia tematyki zawartej w opracowanych wytycznych, ogłoszone zostaną ważne inicjatywy dotyczące stworzenia nowych wytycznych dla branży w zakresie odnawialnych źródeł energii i techniki grzewczej w Polsce.


Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła.
Część 2: Skrócona metoda obliczania rocznego współczynnika efektywności pomp ciepła Wydanie 01/2014

 • Pompy ciepła z napędem elektrycznym do centralnego ogrzewania pomieszczeń i podgrzewu c.w.u.
 • Na podstawie VDI 4650 część 1

rok wydania: 2014, wydanie pierwsze
format: A4
oprawa: miękka

Pompy ciepła Pompy ciepła w praktyce - jakie wnioski dostarcza eksploatacja pomp ciepła w określonych warunkach?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >>


Spis treści

Uwagi wstępne
Wprowadzenie
1. Zakres stosowania
2. Normy związane
3. Pojęcia
4. Symbole wzorów, skróty, indeksy
5. Podstawa obliczeń
6. Obliczenie rocznego współczynnika efektywności
6.1. Obliczanie rocznego współczynnika efektywności w przypadku ogrzewania pomieszczeń
6.2. Obliczenie rocznego współczynnika efektywności w przypadku podgrzewania c.w.u.
6.3. Biwalentny i monoenergetyczny tryb pracy
6.4. Obliczenie łącznego, rocznego współczynnika efektywności
7. Przykłady obliczeń
7.1. Pompa ciepła z sondami gruntowymi, podgrzewanie c.w.u. przez pompę ciepła, monowalentny tryb pracy
7.2. Pompa ciepła na wodę gruntową z pośrednim wymiennikiem ciepła, podgrzewanie c.w.u. osobną pompą ciepła na powietrze piwniczne, tryb monowalentny
7.3. Pompa ciepła powietrze/woda, podgrzewanie c.w.u. przez pompę ciepła do ogrzewania pomieszczeń, tryb pracy mononenergetyczny, równoległy
Literatura


Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła.
Część 3: Uproszczona metoda obliczania rocznego współczynnika efektywności grzewczej i rocznego współczynnika wykorzystania instalacji z sorpcyjną pompą ciepła Wydanie 01/2014

 •         Gazowe pompy ciepła do centralnego ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania c.w.u.
 •         Na podstawie VDI 4650 część 2

rok wydania: 2014, wydanie pierwsze
format: A4
oprawa: miękka

Pompy ciepła Pompy ciepła w praktyce - jakie wnioski dostarcza eksploatacja pomp ciepła w określonych warunkach?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >>

 
Spis treści
Uwagi wstępne
Wprowadzenie
1. Zakres zastosowania
2. Normy związane
3. Pojęcia
4. Symbole we wzorach, skróty, indeksy
5. Podstawy obliczeń
6. Obliczanie rocznego współczynnika efektywności grzewczej oraz rocznego współczynnika wykorzystania
6.1. Obliczanie rocznego współczynnika efektywności grzewczej oraz rocznego współczynnika wykorzystania w trybie ogrzewania pomieszczeń
6.2. Obliczanie rocznego współczynnika efektywności grzewczej oraz rocznego współczynnika wykorzystania w trybie ogrzewania pomieszczeń ze wspomaganiem kolektorów słonecznych
6.3. Obliczanie rocznego współczynnika efektywności grzewczej oraz rocznego współczynnika wykorzystania w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej
6.4. Obliczanie całkowitego rocznego współczynnika efektywności grzewczej oraz całkowitego rocznego współczynnika wykorzystania
7. Pobór mocy elektrycznej w stanie gotowości do pracy
8. Niepewność pomiaru
9. Przykładowe obliczenia
9.1. Obliczenie rocznego współczynnika efektywności grzewczej oraz rocznego współczynnika wykorzystania instalacji z sorpcyjną pompą ciepła współpracującej z sondą gruntową, bez solarnego wspomagania w trybach ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej
9.2. Obliczenie rocznego współczynnika efektywności grzewczej oraz rocznego współczynnika wykorzystania instalacji z sorpcyjną pompą ciepła współpracującą z sondą gruntową, i solarnym wspomaganiem w trybach ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej
Załącznik A
A.1. Wyznaczenie temperatury systemu (zasilania i powrotu) w zależności od: względnej mocy cieplnej instalacji z sorpcyjną pompą ciepła, temperatury pokojowej, temperatury systemu oraz wykładnika potęgowego powierzchni grzewczej
A.2. Obliczanie temperatury zewnętrznej w zależności od: względnej mocy cieplnej instalacji z sorpcyjną pompą ciepła, temperatury pokojowej i normatywnej temperatury zewnętrznej
Załącznik B
Obliczenia symulacyjne różnych pomp ciepła z uwzględnieniem długości sond gruntowych i przebiegów temperatury powrotu nośnika ciepła w sondach
Załącznik C
Określenie temperatury nośnika ciepła na wlocie do parownika w pompach ciepła współpracujących z instalacją solarną.
Załącznik D
Tabelaryczne zastawienie przeglądu zadań i czynności przypisanych producentom, laboratoriom badawczym oraz projektantom.
Bibliografia

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła.
Część 4: Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda Wydanie 01/2014

 •     Osadzanie się kamienia kotłowego w systemach podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda
 •     Na podstawie VDI 2035 część 1

rok wydania: 2014, wydanie pierwsze
format: A4
oprawa: miękka

Spis treści
Uwagi wstępne
1. Zakres i cel stosowania
2. Pojęcia i definicje
3. Osadzanie się kamienia kotłowego
3.1. Przyczyny osadzania się kamienia kotłowego
3.2. Katodowe osadzanie się kamienia kotłowego
3.3. Skutki osadzania się kamienia kotłowego
3.4. Wytyczne i zalecenia
4. Działania zapobiegawcze
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Działania zapobiegawcze w fazie projektowania
4.3. Projektowanie układu ogrzewania i jego montaż
4.4. Działania zapobiegawcze po stronie wody
4.5. Eksploatacja i utrzymanie sprawności układów
5. Zmiękczanie i odsalanie wody
6. Badanie skuteczności działań zapobiegawczych
Literatura/Bibliografia
Załącznik A:
Analiza wody wg normy DIN 50930‑6
Załącznik B:
Przeliczenia jednostek
Załącznik C:
Podstawowe informacje i przykłady obliczeniowe
Załącznik D:
Książka eksploatacji systemu grzewczego
Załącznik E:
Tabele pomocnicze