ABC Excel 2007 PL

  • Dodaj recenzję:
  • 938
  • Producent: Helion
  • Autor: Maciej Groszek
  • Cena netto: 29,00 zł 30,45 zł
  • Niedostępny
Rok: 2007, Maciej Groszek, stron: 248, ISBN: 978-83-246-1004-4, format: B5 

Excel to aplikacja, która zrewolucjonizowała prace obliczeniowe w biurach. Prosty w obsłudze i mający potężne możliwości arkusz kalkulacyjny jest jednym z najczęściej wykorzystywanych programów. Jego najnowsza wersja, oznaczona symbolem 2007 udostępnia użytkownikom kolejne przydatne i usprawniające pracę możliwości. Nowe sposoby wypełniania komórek, przyspieszone działanie funkcji i przeprojektowany interfejs użytkownika zdecydowanie podniosły wydajność Excela. Znajomość tej aplikacji to jedno z wymagań najczęściej stawianych potencjalnym kandydatom do pracy. Jednak Excela można wykorzystać również w domu, szkole czy na uczelni. 
"ABC Excel 2007 PL" to podręcznik przedstawiający możliwości tej aplikacji. Czytając go, nauczysz się wykorzystywać Excela do przeprowadzania obliczeń, generowania raportów i przedstawiania ich wyników w postaci graficznej. Dowiesz się, w jaki sposób wprowadzać dane do komórek i formatować je. Poznasz sposoby zaznaczania komórek na podstawie różnych kryteriów, tworzenia formuł i korzystania z funkcji. Nauczysz się tworzyć wykresy, drukować arkusze i przeprowadzać złożone symulacje za pomocą modułu Analysis Tool Pak. 

Zaznaczanie komórek 
Wprowadzanie danych 
Edycja arkuszy 
Formatowanie komórek 
Sortowanie danych 
Tworzenie wykresów 
Drukowanie 
Funkcje finansowe i matematyczne 


SPIS TREŚCI:

Wstęp (7)
1. Arkusz kalkulacyjny (11)

Za co lubimy arkusze kalkulacyjne (14) 
Excel 2007 (14)
2. Uruchamianie programu (17)
3. Okno programu (21)

Komórka aktywna (25)
4. Nawigacja i zaznaczanie (27)

Zaznaczanie (27) 
Nawigacja i zaznaczanie za pomocą klawiatury (31)
5. Rozmiary i liczba komórek (35)

Zmiana rozmiarów komórek (35) 
Wstawianie wierszy (36) 
Wstawianie kolumn (38) 
Wstawianie wierszy przez przeciąganie (40) 
Wstawianie kolumn przez przeciąganie (42) 
Wstawianie komórek za pomocą menu podręcznego (42)
6. Wprowadzanie danych (45)

Rodzaje danych (46) 
Wpisywanie danych (47) 
Kopiowanie danych (47) 
Serie danych (49) 
Formuły (50)
7. Arkusze i pliki (55)

Sprawdzanie zgodności (60) 
Koniec pracy programu (61)
8. Edycja danych (63)

Wprowadzanie zmian (63) 
Blokowanie edycji w komórkach (64) 
Usuwanie komórek (65) 
Czyszczenie komórek (67) 
Anulowanie zmian (68) 
Powtarzanie ostatniej czynności (70) 
Wyszukiwanie sekwencji znaków (70) 
Zamiana sekwencji znaków (72) 
Zaznaczanie komórek na podstawie typu ich zawartości (73) 
Filtrowanie i sortowanie (73)
9. Formatowanie arkusza (79)

Kopiowanie formatów (80) 
Kopiowanie szerokości kolumn (81) 
Krój, rozmiar i kolor czcionki (82) 
Pogrubienie, pochylenie i podkreślenie czcionki (83) 
Wyświetlanie długich tekstów (83) 
Zmiana domyślnych parametrów tekstu (88)
10. Formatowanie danych (91)

Formatowanie daty i czasu (92) 
Pułapki formatowania (96) 
Nie zawsze 2+2 = 4 (98) 
Szybkie formatowanie (99) 
Liczba miejsc dziesiętnych (101) 
Symbol waluty (102) 
Procenty (103)
11. Baza danych (105)

Dodawanie rekordów (107) 
Wyszukiwanie danych (109) 
Sortowanie danych (110)
12. Ochrona danych (113)

Ochrona arkusza (113) 
Blokowanie i ukrywanie komórek (116) 
Ochrona dokumentu (117)
13. Weryfikacja danych (119)
14. Formuły (125)
15. Konfigurowanie programu (131)
16. Wykresy (139)

Szybkie tworzenie wykresów (139) 
Typy wykresów (141) 
Style wykresów (143) 
Style kształtu (143) 
Tło wykresu (144) 
Szybka zmiana układu (146) 
Zaznaczanie danych (148) 
Przełączanie wierszy i kolumn (149) 
Wykres ograniczonego zakresu danych (150)
17. Drukowanie (151)

Drukarka domyślna (152) 
Podział na strony (153) 
Podgląd wydruku (155) 
Drukowanie obszaru (160) 
Wersja wydruku i numeracja stron (162) 
Wydruk (164)
18. Funkcje finansowe (167)

Amortyzacja środka trwałego (168) 
Wartość przyszłej inwestycji (169) 
Wysokość spłaty odsetek kredytu (171) 
Liczba okresów dla inwestycji (173) 
Wartość bieżąca inwestycji (174)
19. Funkcje daty i czasu (177)

Wyświetlanie bieżącej daty jako liczby dziesiętnej (177) 
Wyświetlanie bieżącej daty (181)
20. Funkcje trygonometryczne (183)

Arcus cosinus (183) 
Arcus cosinus hiperboliczny (187) 
Arcus sinus (188) 
Arcus sinus hiperboliczny (191) 
Arcus tangens (191) 
Cosinus (194) 
Sinus (195) 
Sinus hiperboliczny (199) 
Tangens (201) 
Tangens hiperboliczny (203)
21. Funkcje wykładnicze i logarytmiczne (207)

Funkcja wykładnicza (207) 
Logarytm naturalny (209) 
Logarytm (211) 
Logarytm dziesiętny (216)
22. Inne funkcje (221)

Iloczyn (221) 
Kombinacje (223) 
Reszta z dzielenia (225) 
Pi (227) 
Pierwiastek (229) 
Przeliczanie radianów na stopnie (233) 
Suma kwadratów (235)
Skorowidz (239)