ABC uprawnień budowlanych wraz z wykazem aktów prawnych 2016

  • Dodaj recenzję:
  • 3193
  • Producent: Polcen
  • Cena netto: 18,10 zł 19,00 zł
  • Niedostępny

ABC uprawnień budowlanych wraz z wykazem aktów prawnych 2016

rok wydania: 2016, wydanie drugie
ISBN: 978-83-64795-21-3
stron: 100
format: A5
oprawa: miękka

Opis
Książka zawiera:

  • regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych wraz z załącznikami, m.in. szczegółowym program egzaminów na uprawnienia budowlane;
  • ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (wyciąg); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
  • ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wyciąg);
  • wykaz aktów prawnych dla poszczególnych specjalności z zakresem wymaganej znajomości na egzaminie na uprawnienia budowlane.

Spis treści
OD WYDAWCY / 2

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH / 4
Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 - Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych (przykładowy wzór) / 7
Załącznik nr 2 - Formularz osobowy zawierający wykaz danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji w sprawie nadania uprawnień budowlanych / 8
Załącznik nr 3 - Zaświadczenie, zawierające informacje niezbędne dla oceny prawidłowości praktyki zawodowej (przykładowy wzór) / 9
Załącznik nr 4 - Decyzja w sprawie nadania specjalizacji techniczno-budowlanej (przykładowy wzór) / 10
Załącznik nr 5 - Decyzja w sprawie odmowy nadania specjalizacji techniczno-budowlanej (przykładowy wzór) / 11
Załącznik nr 6 - Regulamin powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych / 12
Załącznik nr 7 - Protokół z postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień budowlanych (przykładowy wzór) / 13
Załącznik nr 8 - Protokół z postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania specjalizacji techniczno-budowlanej (przykładowy wzór) / 15
Załącznik nr 9 - Postanowienie o uzupełnieniu braków wniosku (przykładowy wzór) / 17
Załącznik nr 10 - Decyzja w sprawie odmowy nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzania egzaminu (przykładowy wzór) / 18
Załącznik nr 11a - Zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu na uprawnienia budowlane (przykładowy wzór) / 19
Załącznik nr 11b - Zawiadomienie o dopuszczeniu do ponownego przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane (przykładowy wzór) / 20
Załącznik nr 12 - SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE / 21
Załącznik nr 13 - Protokół z przebiegu egzaminu na uprawnienia budowlane (przykładowy wzór) / 25
Załącznik nr 14 - Decyzja w sprawie nadania uprawnień budowlanych (przykładowy wzór) / 29
Załącznik nr 15 - Decyzja w sprawie odmowy dopuszczenia do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane (przykładowy wzór) / 31
Załącznik nr 16 -  Decyzja w sprawie odmowy nadania uprawnień budowlanych (przykładowy wzór) / 32
• Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (wyciąg) [ZAP 1.1] / 33
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [ZAP 3] / 37
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wyciąg) [ZAP 1] / 51

•  WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH dla poszczególnych specjalności, wraz z zakresem wymaganej znajomości na egzaminie / 55
* w nawiasach kwadratowych pozycja Zbioru Aktów Prawnych (ZAP) - odrębne wydawnictwo POLCEN, wymiennokartkowe, aktualizowane kwartalnie, dostępne również na CD.
na uprawnienia budowlane / 55
Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl