Analizy sieciowe w planowaniu rozwoju systemu elektroenergetycznego

  • Dodaj recenzję:
  • 3291
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Konrad Gryszpanowicz, Sylwester Robak, Jan Machowski
  • szt.
  • Cena netto: 33,33 zł 35,00 zł

Analizy sieciowe w planowaniu rozwoju systemu elektroenergetycznego

rok wydania: 2016
ilość stron: 202
ISBN: 978-83-7814-559-2

Opis
W monografii omówiono poszczególne kryteria oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego wykorzystywane w analizach statycznych i dynamicznych wykonywanych do celów planowania w różnych horyzontach czasowych (krótko-, średnio-
i długookresowych).

Opracowanie jest adresowane do studentów i doktorantów kierunków związanych
z elektrotechniką i elektroenergetyką, a także specjalistów zajmujących się sieciami elektroenergetycznymi najwyższych i wysokich napięć oraz osób, które chcą poszerzyć lub uporządkować swoją wiedzę dotyczącą planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego.


Spis  treści

Skróty / 7

1. Wstęp / 9

2. Przegląd literatury / 17

2.1. Stany Zjednoczone Ameryki oraz Kanada / 17
2.1.1. Wprowadzenie / 17
2.1.2. Standard NERC [53] / 18
2.1.3. Raport [34] i dokument [80] / 28
2.1.4. Standard [55] i instrukcja [56] / 32
2.1.5. Instrukcja [19] / 40
2.1.6. Instrukcja [71] / 44
2.2. Europa / 51
2.2.1. Wstęp / 51
2.2.2. Dokument [16] / 53
2.2.3. Instrukcja [32] / 55
2.2.4. Dokumenty [21], [74] – Niemcy / 56
2.2.5. Kodeks sieciowy [50] – Skandynawia / 59
2.2.6. Dokumenty [48], [73] – Wielka Brytania / 63
2.2.7. Instrukcja [79] – Irlandia / 66
2.2.8. Kodeks sieciowy [72] – Chorwacja / 68
2.3.  Australia / 70
2.3.1. Standardy [47], [77] / 70
2.3.2. Instrukcja [69] / 73
2.4. Arabia Saudyjska / 77
2.5. Sytuacja w Polsce / 82
2.5.1. Instrukcja [33] / 83
2.5.2. Standard [67] / 94
2.5.3. Instrukcja [82] / 99
2.5.4. Analizy przyłączania farm wiatrowych / 100
2.5.5. Nowe ustalenia w PSE SA [42] / 104

3. Dyskusja aspektów planowania / 108
3.1. Horyzont czasowy analiz i raportowanie / 108
3.2. Kryteria planowania ogólnie / 109
3.3. Standardy zachowania się SEE / 110
3.3.1. Ogólne sformułowanie standardów / 112
3.3.2. Przeciążenia termiczne / 114
3.3.3. Wartości napięć i ich dopuszczalne zmiany / 117
3.3.4. Chwilowe obniżenie się częstotliwości / 118
3.3.5. Ograniczenia zasilania i wyłączenia odbiorców / 119
3.3.6. Stabilność napięciowa / 122
3.3.7. Stabilność kątowa lokalna / 126
3.3.8. Stabilność kątowa przejściowa / 134
3.3.9. Wyłączenia kaskadowe / 146
3.4. Zdarzenia wymagające zbadania w planowaniu rozwoju / 148
3.5. Uwzględnianie działań regulacyjnych / 154
3.6. Działania zaradcze w procesie planowania / 157

Instrukcja dla planistów / 159

Literatura / 198