Aparatura chemiczna i procesowa. Materiały pomocnicze. Część II. Mieszalniki i separatory

  • Dodaj recenzję:
  • 1674
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
  • Autor: Jerzy Borowski, Waldemar Szaferski, Piotr Wesołowski
  • Cena netto: 13,00 zł 13,65 zł
Aparatura chemiczna i procesowa. Materiały pomocnicze. Część II. Mieszalniki i separatory, Jerzy Borowski, Waldemar Szaferski, Piotr Wesołowski, rok: 2003, ISBN: 83-7143-525-8, liczba stron: 232, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Książka stanowi kontynuację przeglądu podstawowych rozwiązań konstrukcyjnych aparatury procesowej, stosowanych w szeroko rozumianych operacjach mieszania i separacji. Jest przeznaczona dla słuchaczy zarówno dziennych, jak i zaocznych studiów magisterskich i inżynierskich kierunków technologia chemiczna, inżynieria procesów chemicznych i ochrona środowiska. Zamieszczone w książce rysunki mają ułatwić studentom odbiór wykładów z zakresu aparatury chemicznej i procesowej, a ponadto mogą usprawnić prowadzenie zajęć projektowych zarówno w ramach wymienionych wyżej przedmiotów, jak i kinetyki procesowej, inżynierii chemicznej oraz inżynierii przemysłu spożywczego.