Aparatura i procesy jednostkowe stosowane w laboratorium chemii organicznej

  • Dodaj recenzję:
  • 3949
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Krystyna Dzierzbicka, Grzegorz Cholewiński, Janusz Rachoń
  • szt.
  • Cena netto: 20,95 zł 22,00 zł

Aparatura i procesy jednostkowe stosowane w laboratorium chemii organicznej

rok wydania: 2018, wydanie pierwsze
ilość stron: 114
ISBN: 978-83-7348-750-5
oprawa: miękka

Opis

Chemia to nauka badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Powinniśmy mieć świadomość, że nauka ta odgrywa niezmiernie ważną rolę w naszej gospodarce, środowisku, życiu i zdrowiu, a także w procesach przebiegających w otaczającym nas świecie.

Podczas wykładów, seminariów i ćwiczeń audytoryjnych z chemii organicznej student ma okazję zdobyć podstawową wiedzę z tego obszaru nauki. Jednakże podczas zajęć, omawiając poszczególne typy reakcji, najczęściej zaniedbujemy warunki reakcji, tj. przede wszystkim: rozpuszczalnik, ciśnienie, atmosferę (np. atmosfera gazu obojętnego, zabezpieczenie przed wilgocią itp.), a przede wszystkim aparaturę, w której omawiany proces należy prowadzić. Chemię organiczną można „poczuć” – również w dosłownym tego słowa znaczeniu, dopiero w laboratorium.

W podręczniku zawarto zbiór podstawowych elementów wyposażenia laboratorium chemii organicznej, obowiązujących przepisów dotyczących opanowania techniki laboratoryjnej, reguł bezpiecznego obchodzenia się z odczynnikami chemicznymi, prowadzenia podstawowych operacji jednostkowych i ich zastosowania w wielu metodach separacji, a także oczyszczania związków organicznych oraz zasad, przyjaznego dla środowiska, postępowania z odpadami. Podręcznik zawiera również podstawowe zasady i przepisy BHP, których należy bezwzględnie przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne stosowanie substancji chemicznych, często łatwopalnych, wybuchowych, rakotwórczych, mutagennych, teratogennych czy toksycznych. Dołożyliśmy wiele starań, aby podręcznik dostosować do obecnie realizowanego programu nauczania chemii organicznej w szkołach wyższych i jesteśmy przekonani, że będzie znaczącą pomocą dla studentów wydziałów chemicznych, farmaceutycznych, biotechnologii i ochrony środowiska.

Spis treści

1. WPROWADZENIE / 5

2. NIEZBĘDNE WIADOMOŚCI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZYDATNE W LABORATORIUM CHEMII ORGANICZNEJ / 6

3. PODSTAWOWE SZKŁO I SPRZĘT LABORATORYJNY / 18
3.1. Wyposażenie studenta / 40

4. OPERACJE JEDNOSTKOWE / 42
4.1. Destylacja / 42
4.2. Krystalizacja / 43
4.3. Ekstrakcja / 44
4.4. Sublimacja / 45

5. ZESTAWY DO TYPOWYCH CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W LABORATORIUM CHEMII ORGANICZNEJ / 45
5.1. Zestaw do prowadzenia reakcji / 46
5.1.1. Zestaw umożliwiający prowadzenie reakcji w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika oraz dozowanie reagenta z zachowaniem warunków bezwodnych / 46
5.1.2. Mieszanie zawartości kolby reakcyjnej za pomocą mieszadła magnetycznego / 48
5.1.3. Monitorowanie temperatury mieszaniny reakcyjnej / 49
5.1.4. Mieszanie mechaniczne zawartości kolby reakcyjnej / 50
5.1.5. Prowadzenie reakcji w atmosferze gazu obojętnego / 51
5.1.6 Azeotropowe usuwanie wody / 53
5.1.7. Zastosowanie destylacji równowagowej / 54
5.1.8. Wkraplanie bromu / 56
5.1.9. Izolacja związków naturalnych / 57
5.2. Zestaw do destylacji (prostej, z parą wodną, pod zmniejszonym ciśnieniem) / 59
5.2.1. Destylacja pod ciśnieniem atmosferycznym; destylacja prosta i rektyfikacja / 59
5.2.2. Destylacja z parą wodną / 61
5.2.3. Destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem / 62
5.3. Zestaw do ekstrakcji / 68
5.4. Zestaw do krystalizacji / 71
5.5. Inne metody oczyszczania i rozdzielania związków organicznych / 77
5.5.1. Chromatografia kolumnowa / 78
5.6. Suszenie substancji organicznych (gazowych, ciekłych i ciał stałych) / 79
5.7. Zestaw do chromatografii TLC / 82
5.8. Zestaw do nasycania rozpuszczalnika organicznego suchym chlorowodorem / 83

6. POMIAR TEMPERATURY TOPNIENIA ORAZ WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA / 85
6.1. Temperatura topnienia / 85
6.2. Współczynnik załamania światła / 86

7. ŁAŹNIE GRZEJNE I CHŁODZĄCE / 88

8. BUDOWA, ZASTOSOWANIE I OBSŁUGA WYPARKI OBROTOWEJ (ROTACYJNEJ) / 89

9. NAJCZĘSTSZE BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ STUDENTÓW ZWIĄZANE Z MONTOWANIEM APARATURY / 90

10. SPRAWOZDANIE Z WYKONANEGO PREPARATU / 95

11.OBLICZANIE STĘŻEŃ ROZTWORÓW ORAZ WYDAJNOŚCI REAKCJI CHEMICZNYCH / 98
11.1. Obliczanie stężeń roztworów / 98
11.2. Obliczanie wydajności reakcji / 102

12. PRZYKŁADOWE PYTANIA Z TECHNIK LABORATORYJNYCH / 103
REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W LABORATORIUM STUDENCKIM KATEDRY CHEMII ORGANICZNEJ WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ / 111

BIBLIOGRAFIA / 113