Aparaty elektryczne i rozdzielnice wysokich i średnich napięć

  • Dodaj recenzję:
  • 3156
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Jan Maksymiuk, Jacek Nowicki

Aparaty elektryczne i rozdzielnice wysokich i średnich napięć

rok wydania: 2014
liczba stron: 608+2
ISBN: 978-83-7814-175-4
oprawa: twarda

Opis
Książka zdobyła I Wyróżnienie w Konkursie ACADEMIA 2014

W monografii omówiono: wymagania stawiane aparatom elektrycznym i rozdzielnicom i ich funkcje oraz budowę i właściwości poszczególnych rodzajów aparatów i rozdzielnic (łączników, przekładników, ograniczników przepięć, rozdzielnic osłoniętych i gazoszczelnych, rozdzielnic kompaktowych typu AIS), podstawy projektowania, badań i doboru (obciążenia i narażenia środowiskowe, napięciowe i prądowe, łuk elektryczny łączeniowy i awaryjny, komutacja energoelektroniczna i łukowa, badania konstrukcyjne, niezawodnościowe, typu i wyrobu) oraz eksploatację aparatów elektrycznych i rozdzielnic (niezawodność i diagnozowanie stanu, opracowanie danych rozproszonych niezawodnościowych i diagnostycznych, metody podejmowania decyzji eksploatacyjnych).
 
Książka powstała z myślą o studentach kierunku Elektroenergetyka oraz (a może przede wszystkim) słuchaczach studiów podyplomowych i inżynierach praktykach.