Architektura ochrony zdrowia. Teoria i praktyka / Healthcare architecture. Theory and practice

  • Dodaj recenzję:
  • 3805
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: red.: Jacek Poplatek

Architektura ochrony zdrowia. Teoria i praktyka / Healthcare architecture. Theory and practice

rok wydania: 2018, wydanie pierwsze
ilość stron: 110
ISBN: 978-83-7348-725-3

Opis
Przedstawione w pracy badania koncentrują się na problematyce architektury ochrony zdrowia w szerokim zakresie i prezentują rozważania związane z rozwiązaniami funkcjonalnymi i technicznymi szpitali i wybranych oddziałów szpitalnych, dotykają istotnej problematyki ochrony zdrowia na morzu (statki szpitale), a także opieki nad osobami starszymi – nie tylko w szpitalu, ale także w tkance miasta. Zwraca uwagę, podkreślane w kilku rozdziałach, zainteresowanie sytuacją pacjenta w szpitalu i koniecznością dostosowania przestrzeni szpitala do jego potrzeb. Praca pokazuje tendencje i możliwości badawcze, ale co nie mniej istotne, wskazuje także braki w szeroko pojętym systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Monografia jest zbiorem ośmiu autonomicznych rozdziałów, stanowiących trzy bloki tematyczne – przeglądowe, specjalistyczne oraz badawczo-aplikacyjne. Z uwagi na szerokie spektrum problematyki badawczej, troska redaktora koncentrowała się przede wszystkim na zachowaniu jasności przekazu i utrzymaniu całości w spójnej konwencji.

Publikacja skierowana jest do architektów, a także do naukowców i badaczy z ośrodków akademickich, zajmujących się architekturą ochrony zdrowia. Z nadzieją na zawiązanie bliższej, interdyscyplinarnej współpracy badawczej i poszerzenie kontaktów naukowych, zapraszam do lektury.

Spis treści
Wstęp / 5       
Szpital mobilny. Jarosław Bąkowski / 7  
Ochrona zdrowia i życia na morzu. Statki szpitale.  Elżbieta Marczak / 21
Klimatyzacja i wentylacja szpitalnych zespołów operacyjnych. Jacek Poplatek, Wiesław Czabański / 33
Czynniki kształtujące środowisko pacjenta w szpitalu. Jacek Poplatek / 43  
Tendencje w projektowaniu przestrzeni społecznych w światowych realizacjach obiektów pediatrycznych. Magdalena Jamrozik-Szatanek / 51
Oddziały geriatryczne w szpitalach w Polsce – wyzwania wobec starzenia się społeczeństwa. Anna  Szewczenko / 77
Pomieszczenia terapeutyczne dla osób starszych  –  prezentacja praktyk i obszarów terapii zajęciowej na przykładzie szpitala geriatrycznego w Katowicach. Iwona Benek  / 88      
Architektura przyjazna seniorom w Polsce XXI wieku. Kształtowanie przestrzeni zamieszkania, pracy i rozrywki. Krystyna Pokrzywnicka, Jacek Poplatek / 96  
Posłowie / 107