Architektura służby zdrowia − problematyka projektowania. Przegląd kierunków badań prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej / Healthcare architecture – the issues of design process

  • Dodaj recenzję:
  • 3166
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: red. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, Robert Idem
Architektura służby zdrowia − problematyka projektowania. Przegląd kierunków badań prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej / Healthcare architecture – the issues of design process

Redakcja Gębczyńska-Janowicz Agnieszka,  Redakcja Idem Robert
Awtuch Anna,  Bąkowski Jarosław,  Gębczyńska-Janowicz Agnieszka,  Idem Robert,  Janowicz Rafał ,  Podwojewska Magdalena,  Pokrzywnicka Krystyna,  Poplatek Jacek

rok wydania: 2015, wydanie pierwsze
ilość stron: 216
ISBN: 978-83-7348-647-8
oprawa: miękka

Opis
Praca składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono zagadnienia związane ze specjalistycznym warsztatem projektanta obiektów medycznych – cztery rozdziały omawiają zagadnienia związane z aktualnym programowaniem i projektowaniem szpitali oraz jednostek podstawowej opieki medycznej w warunkach polskiego systemu ochrony zdrowia.

Druga część została poświęcona zagadnieniom interdyscyplinarnym związanym z architekturą służby zdrowia. Rozdziały te wskazują potrzebę poszukiwania nowych definicji i rozwiązań dla przestrzeni medycznych ze względu na wpływające na ich przekształcenia aktywności artystyczne, działania marketingowe czy postawy wobec śmierci. W trzeciej części monografii na tle teorii przedstawiono przykłady z zakresu praktyki i dydaktyki.

Opierając się na pracach dyplomowych wykonanych w ostatnich latach na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, zaprezentowano specyfikę architektury projektowanej z myślą o osobach w podeszłym wieku oraz problematykę projektowania ośrodków leczenia uzależnień. Ostatni rozdział dotyczy zagadnień związanych z wykorzystaniem zieleni w terapii (tzw. green therapy).

Publikacja stanowi przegląd badań prowadzonych w Katedrze Architektury Służby Zdrowia Wydziału Architektury PG i charakteryzuje jej profil z perspektywy naukowej i dydaktycznej. Jest adresowana nie tylko do architektów, ale równie do szerokiego grona osób zainteresowanych problematyką współczesnych obiektów służby zdrowia

Spis treści
TABLE OF CONTENTS
OD REDAKTORÓW / FROM THE EDITORS / 5

1. WARSZTATPROJEKTANTA / THE DESIGNER’S WORKSHOP
SZPITAL – FORMA I FUNKCJA / HOSPITAL – FORM AND FUNCTION
Jarosław Bąkowski, Jacek Poplatek / 11
BLOK OPERACYJNY / OPERATING THEATRE
Jarosław Bąkowski, Jacek Poplatek / 29
PROBLEMY MODERNIZACJI SZPITALI / PROBLEMS CONCERNING MODERNISATION OF HOSPITALS
Jacek Poplatek, Jarosław Bąkowski / 45
TECHNOLOGIA MEDYCZNA W OBIEKTACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI LECZNICZE / MEDICAL TECHNOLOGY IN HEALTHCARE FACILITIES
Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, Rafał Janowicz / 61

2. ZAGADNIENIA INTERDYSCYPLINARNE / INTERDISCIPLINARY ISSUES
REDEFINIOWANIE  PRZESTRZENI  MEDYCZNEJ / REDEFINING  HEALTHCARE SPACE
Anna Awtuch / 77
SZTUKA WIZUALNA W OBIEKTACH MEDYCZNYCH / VISUAL ARTS IN MEDICAL FACILITIES
Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, Rafał Janowicz / 97
WPŁYW KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ NA KSZTAŁTOWANIE ARCHITEKTURY OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA / THE EFFECT OF MARKETING COMMUNICATION ON HEALTHCARE FACILITY ARCHITECTURE
Rafał Janowicz / 113
TANATOARCHITEKTURA / THANATOARCHITECTURE
Robert Idem / 131

3. TEORIA PRAKTYKA DYDAKTYKA / THEORY PRACTICE DIDACTICS
TENDENCJE W PROJEKTOWANIU MIESZKAŃ DLA SENIORÓW / CONTEMPORARY DESIGN TRENDS IN HOUSING FOR SENIORS
Krystyna Pokrzywnicka, Magdalena Podwojewska / 147
OŚRODKI  LECZENIA  UZALEŻNIEŃ - PROGRAMOWANIE  I  PROJEKTOWANIE / ADDICTION TREATMENT CENTRES - PROGRAMMING AND DESIGN
Krystyna Pokrzywnicka / 165

4. GREEN  THERAPY W  PROJEKTOWANIU  OŚRODKÓW  MEDYCZNYCH / GREEN THERAPY IN COMPLEX DESIGN OF HEALTH CENTRES
Krystyna Pokrzywnicka, Magdalena Podwojewska / 171