Automatyczna diagnostyka stanu narzędzia i procesu skrawania

  • Dodaj recenzję:
  • 2137
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: K. Jemielniak
  • Cena netto: 16,00 zł 16,80 zł
Automatyczna diagnostyka stanu narzędzia i procesu skrawania, K. Jemielniak, rok: 2002, ISBN: 83-7207-336-8, liczba stron: 256, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

W monografii omówiono elementy struktury oraz zadania układu DNiPS, a także główne przyczyny kolizji występujących w fazie obróbki. Na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych autor wysuwa własne propozycje co do symptomów zużycia narzędzia i ich identyfikacji. Dokonuje też analizy wielkiej liczby doniesień literaturowych dotyczących komercyjnych układów diagnostyki narzędzia i procesu skrawania.

Spis treści:

1. WPROWADZENIE
2. ZUŻYCIE I TRWAŁOŚĆ OSTRZA
  2.1. Zużycie i stępienie ostrza
  2.2. Okres trwałości ostrza
  2.3. Zależność okresu trwałości ostrza od parametrów skrawania
  2.4. Trwałość ostrza przy zmiennych parametrach skrawania
3. WIELKOŚCI FIZYCZNE WYKORZYSTYWANE W DNiPS
  3.1. Bezpośrednie wskaźniki zużycia
  3.2. Siły skrawania i wielkości pochodne
  3.3. Emisja akustyczna
  3.4. Drgania i hałas
4. CZUJNIKI STOSOWANE W UKŁADACH DNiPS
  4.1. Czujniki sił skrawania i wielkości pochodnych
  4.2. Czujniki emisji akustycznej
  4.3. Czujniki drgania i ultradźwięków
  4.4. Czujniki optyczne i dotykowe
5. WYBRANE ZAGADNIENIA OBRÓBKI SYGNAŁÓW W DNiPS
  5.1. Analiza sygnałów z łożysk pomiarowych
  5.2. Obróbka sygnałów AE pochodzących z procesu skrawania
  5.3. Aparatura do badania AE stosowana w ITM PW
6. STRATEGIE NADZORU STANU NARZĘDZIA I PROCESU SKRAWANIA
  6.1. Ocena zużycia ostrza
  6.2. Wykrywanie katastroficznego stępienia ostrza
  6.3. Nadzór procesu skrawania
7. METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W DNiPS
  7.1. Budowa i działanie sztucznych sieci neuronowych
  7.2. Zastosowanie sieci neuronowych do oceny zużycia ostrza
  7.3. Logika rozmyta
8. PRZEMYSŁOWE UKŁADY DNiPS
  8.1. Czujniki
  8.2. Przekazywanie i obróbka sygnału
  8.3. Budowa układów przemysłowych DNiPS
  8.4. Strategie monitorowania
9. RODZINA UKŁADÓW DNiPS BUDOWANA W ITM PW
  9.1. Podstawowe założenia rodziny układów ADONIS
  9.2. Prezentacja działania układu ADONIS 3
LITERATURA