Automatyka procesów ciągłych

  • Dodaj recenzję:
  • 2580
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: D. Holejko, W.J. Kościelny
Automatyka procesów ciągłych, D. Holejko, W.J. Kościelny, rok: 2012, stron: 434, ISBN: 978-83-7207-998-5

Skrypt opracowany na potrzeby studiów zaocznych, dlatego omawiane zagadnienia sformułowano w sposób syntetyczny. Zawiera materiał do początkowego nauczania w zakresie automatyki procesów ciągłych. Problemy teoretyczne ilustrowane są przykładami obliczeniowymi, przy czym przedstawiono możliwości rozwiązań nie tylko tradycyjnymi metodami analitycznymi, lecz także z wykorzystaniem odpowiednich metod komputerowych.
 
Zawartość skryptu jest zgodna z programem nauczania podstaw automatyki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podyplomowych na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.