Księgarnia Techniczna Grupy MEDIUM | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl

Automatyzacja procesów dyskretnych

  • Dodaj recenzję:
  • 2138
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: J. Barczyk
  • Cena netto: 16,00 zł 16,80 zł
  • Niedostępny
Automatyzacja procesów dyskretnych, J. Barczyk, rok: 2003, ISBN: 83-7207-353-8, liczba stron: 202, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

W skrypcie omówiono praktyczne wykorzystanie metod automatyki w sterowaniu procesami, w których dominują nieciągłe stany. Przedstawiono środki techniczne, układy sterowania i oprogramowanie umożliwiające optymalny przebieg procesu i eksploatację urządzeń wytwórczych. Praca zawiera: podstawowe pojęcia, zasady i cele automatyzacji procesów przemysłowych, ogólne teorie systemów i szczegółowe teorie procesów dyskretnych, metody opisu procesów dyskretnych, dyskretne urządzenia czujnikowe i wykonawcze, systemy sterowania procesami dyskretnymi, wybrane problemy automatyzacji procesów dyskretnych.

Spis treści:

Przedmowa
1. WPROWADZENIE
  1.1. Podstawowe pojęcia
  1.2. Zasady i cele automatyzacji procesów
  1.3. Podatność procesu na automatyzację
  1.4. Rozwój automatyzacji przemysłu
Literatura
Sprawdzian wiedzy
2. TEORIA PROCESÓW DYSKRETNYCH
  2.1. Teorie systemów
  2.2. Teoria gier
  2.3. Metody programowania
  2.4. Metody opisu procesów dyskretnych
Literatura
Sprawdzian wiedzy
3. CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW DYSKRETNYCH
  3.1. Klasyfikacja procesów i urządzeń przemysłowch
  3.2. Typowe procesy dyskretne
  3.3. Dyskretne urządzenia czujnikowe
  3.4. Dyskretne urządzenia wykonawcze
Literatura
Sprawdzian wiedzy
4. SYSTEMY STEROWANIA PROCESAMI DYSKRETNYMI
  4.1. Zadania systemów sterowania
  4.2. Struktury funkcjonalne systemów sterowania
  4.3. Rodzaje systemów sterowania
Literatura
Sprawdzian wiedzy
5. AUTOMATYZACJA WYBRANYCH PROCESÓW DYSKRETNYCH
  5.1. Podstawy projektowania systemów sterowania dyskretnymi procesami produkcyjnymi
  5.2. Wybrane zagadnienia transportu
  5.3. Magazynowanie wyrobów
  5.4. Elastyczne systemy produkcyjne (ESP)
  5.5. Wybrane zagadnienia montażu
  5.6. Model modułowego systemu produkcyjnego (MSP)
Literatura
Sprawdzian wiedzy