Badanie oświetlenia

  • Dodaj recenzję:
  • 228265
  • Producent: DASL Systems
  • Autor: Mateusz Filipek, Jarosław Cyrynger
  • szt.
  • Cena netto: 38,10 zł 40,00 zł

Badanie oświetlenia

Oświetlenie stanowisk pracy
Oświetlenie awaryjne
Oświetlenie dróg
Oświetlenie w sporcie
Oświetlenie w górnictwie

rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-927788-1-3

Spis treści
WSTĘP / 7


WIELKOŚCI ŚWIETLNE (FOTOMETRYCZNE) / 10
Strumień świetlny [Φ] / 10
Światłość [I] / 10
Luminancja [L] / 10
Natężenie oświetlenia [E] / 10


KRYTERIA OŚWIETLENIA / 11
CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA / 15
Klasyfikacja źródeł światła / 16
Oprawy / 20


PODSTAWOWE INFORMACJE O TECHNICE POMIAROWEJ I MIERNIKACH / 22
Błąd przypadkowy / 22
Błąd systematyczny / 22
Błąd nadmierny, tzw. gruby / 22
Czynniki wpływające na niepewność pomiarów / 23
Minimalne wymagania, dla luksomierzy / 23


DOBÓR MIERNIKA / 24
Zakres pomiarowy / 24
Pamięć / 25
Długość przewodu sondy / 25
Akcesoria / 26


WYMAGANIA NORM OŚWIETLENIOWYCH I PRZEPISÓW PRAWNYCH / 26
OCENA WARUNKÓW OŚWIETLENIA WNĘTRZ ŚWIATŁEM ELEKTRYCZNYM / 31
ZASADY WYKONYWANIA BADAŃ / 32
ETAPY WERYFIKACJI INSTALACJI / 33


POMIAR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA / 35
Wyznaczanie siatki pomiarowej / 36
Pomiary w typowych pomieszczeniach i obiektach / 38


OKREŚLENIE RÓWNOMIERNOŚCI OŚWIETLENIA / 40
SPRAWDZENIE WSKAŹNIKÓW OLŚNIENIA ORAZ ODDAWANIA BARW / 40
SPRAWDZENIE LUMINANCJI OPRAW / 41
WSPÓŁCZYNNIK UTRZYMANIA (konserwacji ) / 42
OCENA OŚWIETLENIA WNĘTRZ ŚWIATŁEM DZIENNYM / 43
POMIAR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA DZIENNEGO / 44
OCENA OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO MIEJSC PRACY NA ZEWNĄTRZ / 45
OŚWIETLENIE ELEKTRYCZNE OBIEKTÓW ENERGETYCZNYCH / 48


OŚWIETLENIE ELEKTRYCZNE ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH / 49
Badanie podziemnych wyrobisk zakładów górniczych / 49
Badanie przodków / 49
Badanie przekopu, chodnika i dworca / 50
Badanie skrzyżowania, rozjazdu lub tamy / 50
Badanie drążonych przekopów lub chodników / 50
Badanie drążonych szybów / 50
Oświetlenie pomieszczeń / 51


OŚWIETLENIE AWARYJNE / 53
Wymagania norm i przepisów / 53
Oświetlenie bezpieczeństwa / 58
Wykonywanie badań / 59


KRYTERIA OCENY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO / 60
Oświetlenie ewakuacyjne 60
Oświetlenie strefy otwartej (zapobiegające panice) / 60
Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka / 60


POMIARY OŚWIETLENIA SPORTOWEGO / 61
Oświetlenie niezbędne przy transmisjach telewizyjnych / 62
Specjalne wymagania oświetlenia awaryjnego / 63
Dodatkowe wymagania federacji sportowych / 63


OŚWIETLENIE DROGOWE / 64
Pomiary luminancji / 65
Jak wykonywać pomiary luminancji? / 66
Pomiar olśnienia / 67
Pomiary natężenia oświetlenia / 67


ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA ŚWIATŁEM I ŚWIATŁO PRZESZKADZAJĄCE / 68
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA / 71
CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU KOMPUTEROWEGO FOTON 3 / 72
INDEKS OBSZARÓW WNĘTRZA, ZADAŃ I DZIAŁALNOŚCI / 76


SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY / 82
Spis rysunków / 98
Spis tabel / 100
Bibliografia / 100
Załącznik 1. Modernizacja oświetlenia ulicznego ZIKiT Kraków / 103