Bezpieczeństwo pożarowe Znowelizowane warunki techniczne budynków – dział VI

  • Dodaj recenzję:
  • 3792
  • Producent: Polcen
  • Autor: praca zbiorowa pod redakcją mgr inż. Marią Dreger
  • szt.
  • Cena netto: 113,33 zł 119,00 zł

Bezpieczeństwo pożarowe
Znowelizowane warunki techniczne budynków – dział VI

Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

rok wydania: 2018, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-64795-25-1
format: B5 (165x235 mm)
oprawa: miękka
 
Praca zbiorowa pod redakcją mgr inż. Marią Dreger
Nadzór naukowy: prof. zw. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz

Książka rekomendowana przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Niniejsza publikacji stanowi zbiór wybranych artykułów przygotowanych przez ekspertów o ogromnym dorobku naukowym, cieszących się uznaniem na rynku wydawnictw specjalistycznych. Poradnik zawiera specjalistyczny komentarz dr. inż. Dariusza Ratajczaka, który szczegółowo omawia wprowadzone od 1 stycznia 2018 r. zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków.

W książce zamieszczono także wyciąg z tekstu ujednoliconego przepisów oraz norm WT 2018 dział VI, których zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.

Wyżej wymienione zmiany w przepisach dotyczą m.in. następujących zagadnień:
a) określenia bezpieczeństwa pożarowego budynków;
b) nowych wymagań w odniesieniu do klatek schodowych;
c) przeciwpożarowego zabezpieczenia garaży;
d) odległości budynków od lasów;
e) zachowania bezpiecznego poziomu bezpieczeństwa pożarowego.

 
Publikacja przeznaczona jest dla:
· uczestników procesu projektowo-budowlanego,
· inwestorów i użytkowników budynków,
· osób pełniących sa­modzielne funkcje techniczne w budownictwie
· studentów i pracowników uczelni technicznych, a także pracowników administracji obiektów bu­dowlanych.