Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. Przepisy z komentarzem

  • Dodaj recenzję:
  • 2951
  • Producent: Polcen
  • Autor: Grażyna Świderska

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. Przepisy z komentarzem + Suplement 2017 + 66 pytań egz. na upr. bud. z BHP
stan prawny: 1 stycznia 2017 r.

rok wydania: 2017, wydanie pierwsze poprawione
ilość stron: 392
ISBN: 978-83-64795-02-2
format: B6
oprawa: miękka

Opis

Książka zawiera ujednolicone teksty przepisów ustawy: Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r. (wyciąg) oraz sześciu rozporządzeń: w sprawie ogólnych przepisów bhp, bhp podczas wykonywania robót budowlanych, bhp przy pracach transportowych, bhp przy maszynach budowlanych i drogowych, bhp przy remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych, bhp w oczyszczalniach ścieków + Suplement według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2017 r.

Autorką komentarza jest mgr inż. Grażyna Świderska – wieloletni inspektor pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, od dawna zajmująca się bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników, wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminu na uprawnienia budowlane. W odróżnieniu od poprzednich pozycji z serii w niniejszej książce dotychczasowe wprowadzenie umieszczane na początku publikacji zostało zastąpione komentarzem znajdującym się we wstępie aktu prawnego oraz pod wybranymi jego fragmentami. Umożliwia to bardziej precyzyjne omówienie i skomentowanie problematycznych zagadnień. W obrębie komentarza Czytelnik znajdzie również 66 przykładowych pytań egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane z zakresu bhp. Teksty aktów prawnych zostały zamieszczone w ramkach w celu łatwiejszego odróżnienia ich od fragmentów komentarza.

Niniejsza książka przeznaczona jest dla:
– wszystkich uczestników procesu budowlanego,
– inwestorów, projektantów, kierowników budowy,
– specjalistów i studentów kierunków związanych z budownictwem i architekturą,
– osób przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Spis treści

Przedmowa / 5
Wprowadzenie / 9
USTAWA Z DNIA 26 CZERWCA 1974 R.
KODEKS PRACY (wyciąg) [ZAP 26] / 11
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeœnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [ZAP 34] / 117
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [ZAP 40] / 233
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych [ZAP 35] / 313
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeœśnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych [ZAP 40.1] / 331
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paŸździernika 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji siecikanalizacyjnych [ZAP 41] / 353
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paŸździernika 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach œcieków [ZAP 42] / 363
Wykaz przepisów dotyczących BHP / 387
Reklamy książek
Nowe warunki techniczne 2014 / 116
Prawo budowlane 2014 / Przepisy techniczno-budowlane 2014 / 232
Prawo energetyczne 2014 / K.p.a. i prawo autorskie 2014 / 312
Zbiór aktów prawnych / 330
Pytania i testy egzaminacyjne / 362