Bezpieczeństwo w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane. Wydanie trzecie zmienione

  • Dodaj recenzję:
  • 1351
  • Producent: WNT
  • Autor: H. Markiewicz
  • Cena netto: 48,57 zł 54,00 zł 51,00 zł
Bezpieczeństwo w elektroenergetyce

rok wydania: 2014, wydanie trzecie, trzeci dodruk
ilość stron: 400
ISBN: 978-83-63623-46-3
format: 16,5x23,8 cm
oprawa: miękka


Opis
Książka jest poświęcona  bezpieczeństwu użytkowania i obsługi urządzeń wysokiego i niskiego napięcia. Omówiono w niej zagrożenia występujące w elektroenergetyce i środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi, jak również powstaniem pożaru itp.

Do podjęcia skutecznego działania w celu poprawy warunków bezpieczeństwa niezbędne są nie tylko odpowiednie środki materialne, lecz przede wszystkim wiedza o ewentualnym wystąpieniu nadmiernego zagrożenia i sposobach jego zmniejszania. Mimo znacznego postępu w ograniczaniu zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym nadal zdarzają się nieszczęśliwe wypadki z tego powodu, szczególnie w budynkach mieszkalnych i obiektach przemysłowych, w których instalacje elektryczne nie spełniają aktualnych wymagań, związanych z ich bezpiecznym użytkowaniem.

Autor i Wydawnictwo WNT mają nadzieję, że książka ta pomoże Czytelnikom w podejmowaniu właściwych decyzji i uchroni niejedną osobę od nieszczęśliwego wypadku, jak również przyczyni się do zmniejszenia strat materialnych spowodowanych m.in. uszkodzeniem urządzenia lub instalacji.