BHP w budownictwie 2019. Przepisy z komentarzem + pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

  • Dodaj recenzję:
  • 4290
  • Producent: Polcen
  • Autor: Grażyna Świderska
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

BHP w budownictwie 2019. Przepisy z komentarzem + pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Stan prawny 15 listopada 2019 r.

rok wydania: 2019, wydanie drugie
ISBN: 978-83-64795-52-7
ilość stron: 316
format: B6
oprawa: miękka

Opis

Publikacja zawiera ujednolicone teksty przepisów ustawy: Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r. (wyciąg) oraz sześciu rozporządzeń: w sprawie ogólnych przepisów bhp, bhp podczas wykonywania robót budowlanych, bhp przy pracach transportowych, bhp przy maszynach budowlanych i drogowych, bhp przy remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych, bhp w oczyszczalniach ścieków – według stanu prawnego na dzień 15 listopada 2019 r.

Autorką komentarza jest mgr inż. Grażyna Świderska – wieloletni inspektor pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, od dawna zajmująca się bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników, wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminu na uprawnienia budowlane

W niniejszym wydaniu książki wprowadzono niezbędne zmiany w aktach prawnych wynikające z nowelizacji przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zaktualizowano m.in. rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Zmieniono także Kodeks pracy. Od 2015 r. wprowadzono aż 30 zmian w ustawie, które zostały uwzględnione w niniejszym wydaniu książki. W rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych zmieniono załącznik, w którym wymienia się maszyny i urządzenia techniczne.

W obrębie komentarza Czytelnik znajdzie również ok. 70 pytań egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane z zakresu bhp.

W wydaniu 2. książki dodany został także skorowidz rzeczowy do ustawy i rozporządzeń ułatwiający szybsze odnalezienie wybranych haseł.

Spis treści

Przedmowa / 7

Wprowadzenie / 9

USTAWA Z DNIA 26 CZERWCA 1974 R. KODEKS PRACY (wyciąg) [ZAP 26] / 11

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeœnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [ZAP 34] / 123

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [ZAP 40] / 239

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym [ZAP 35] / 319

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych [ZAP 40.1] / 337

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych [ZAP 41] / 357

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków [ZAP 42] / 367

Wykaz przepisów dotyczących BHP / 391

Wykaz pytań egzaminacyjnych / 395

Skorowidz rzeczowy do ustawy – Kodeks pracy / 397

Skorowidz rzeczowy do aktów wykonawczych / 399

Reklamy książek
Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem 2019; Przepisy techniczno-budowlane dla budynków z wprowadzeniem / 238
Uprawnienia budowlane 2019. Cz. 1 / 318
Uprawnienia budowlane 2019. Cz. 2 / 366
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2019 / 396
Obliczanie powierzchni i kubatur budynku / 410


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl