BHP w magazynach. Poradnik

  • Dodaj recenzję:
  • 2808
  • Producent: Tarbonus
  • Autor: Halina Wojciechowska-Piskorska, Andrzej Uzarczyk
  • szt.
  • Cena netto: 30,00 zł 31,50 zł

BHP w magazynach. Poradnik

rok wydania: 2009, wydanie pierwsze
ilość stron: 152
format: B5
oprawa: miękka foliowana

Opis

Autorzy niniejszego poradnika przedstawiają obszerne wymagania bhp dotyczące prac związanych z magazynowaniem i składowaniem towarów.

Opracowanie zawiera również przykłady oceny ryzyka zawodowego w procesach magazynowych, pozwalające osobom organizującym prace magazynowe na wprowadzenie własnych procedur magazynowych, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa pracy.

UWAGA! Książka zawiera materiał uzupełniający - zmiany w przepisach w latach 2010-2015

Spis treści

1. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracowników w zakresie bhp / 7
1.1. Obowiązki pracodawcy / 7
1.2. Obowiązki osób kierujących pracownikami / 9
1.2.1. Szczegółowe obowiązki osoby kierującej pracownikami w magazynie / 9
1.2.2. Szczegółowe obowiązki w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym
osoby kierującej pracownikami / 9
1.3. Obowiązki pracowników w zakresie bhp / 10
1.3.1. Szczegółowe obowiązki pracowników na stanowiskach magazynierów / 10
1.3.2. Obowiązki pracownika magazynu prowadzącego ewidencję materiałową / 10

2. Zasady odpowiedzialności materialnej personelu magazynowego / 11
2.1. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy / 11
2.2. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi / 12
2.3. Wspólna odpowiedzialność materialna / 12

3. Budynki — bezpieczeństwo konstrukcji / 12

4. Określenia i rodzaje budowli magazynowych / 13
4.1. Wymagania ogólne dla budynków magazynowych / 14
4.2. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pomieszczeń pracy oraz stanowisk pracy / 16

5. Wyposażenie magazynów / 18
5.1. Urządzenia do składowania w systemie ręcznym / 19
5.2. Urządzenia do składowania w systemie zmechanizowanym / 20
5.3. Charakterystyka i dobór magazynowych środków transportowych / 20
5.3.1. Podział środków transportowych / 20
5.3.2. Układnice magazynowe / 23

6. Technologia pracy w magazynach / 31
6.1. Technologia pracy w magazynach z systemem ręcznym / 31
6.2. Technologia pracy w magazynach zmechanizowanych / 32
6.2.1. Proces technologiczny w strefie wydań / 32
6.2.2. Technologia pracy w magazynach kompletacyjnych / 33
6.2.3. Technologiczny proces magazynowy w strefie przyjęć / 33
6.2.4. Technologiczny proces magazynowy związany z przepływem ładunków w strefie składowania i kompletacji / 33
6.2.5. Technologia pracy w magazynach obsługiwanych układnicami magazynowymi (regałowym) / 33
6.2.6. Sterowanie technologicznym procesem magazynowym przy wsparciu komputerowym / 34
6.2.7. Automatyzacja procesów magazynowych / 34

7. Organizacja gospodarki magazynowej / 35
7.1. Struktura organizacyjna magazynów — typowe przykłady / 36
7.2. Dokumentacja obrotu materiałowego / 36
7.2.1. Dokumentowanie przyjęcia dowodów i materiałów / 37
7.2.2. Dokumentowanie przyjęcia wyrobów gotowych / 37
7.2.3. Dokumentowanie przyjęcia depozytów / 37
7.2.4. Dokumentowanie wydawania wyrobów i materiałów z magazynu / 37

8. Organizacja składowania i przechowywania materiałów / 38
8.1. Podstawowe zasady bhp przy obsłudze urządzeń transportu ręcznego / 38
8.2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy przemieszczaniu ręcznym / 39
8.3. Ryzyko zawodowe przy ręcznych pracach transportowych / 42
8.3.1. System oceny ryzyka zawodowego przy ręcznych pracach transportowych / 42
8.3.2. Ocena obciążenia przy ręcznym ciągnięciu i pchaniu ciężarów / 44
8.3.3. Ocena obciążenia układu ruchu podczas podnoszenia i przenoszenia metodą wskaźników kluczowych / 47

9. Transport mechaniczny / 50
9.1. Podstawowe zasady bhp przy obsłudze urządzeń transportu mechanicznego / 50
9.2. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym / 50
9.3. Ocena zagrożeń na stanowisku operator wózka / 56

10. Organizacja składowania i magazynowania materiałów niebezpiecznych / 65
10.1. Wymagania podstawowe dotyczące magazynowania materiałów, uwzględniające bezpieczeństwo pożarowe / 65
10.2. Magazynowanie materiałów niebezpiecznych / 68
10.2.1. Przechowywanie, transport, stosowanie materiałów niebezpiecznych / 68
10.2.2. Wymagania podstawowe dotyczące magazynowania materiałów niebezpiecznych / 70
10.3. Warunki zachowania bezpieczeństwa w magazynie substancji i preparatów chemicznych niebezpiecznych / 71

11. Szczegółowa instrukcja magazynowania i składowania substancji i preparatów niebezpiecznych w magazynach / 74
11.1. Informacje podstawowe / 74
11.2. Zasady ogólne obowiązujące przy pracach z chemikaliami / 74
11.3. Wymagania dla opakowań / 74
11.4. Zasady magazynowania / 75
11.5. Środki ochrony indywidualnej dla pracownika upoważnionego do wstępu do magazynu / 75
11.6. Środki udzielania pierwszej pomocy / 76
11.7. Przypadki uszkodzenia opakowań / 76
11.8. Organizacja składowania i magazynowania materiałów niebezpiecznych / . 77
11.8.1. Wymagania podstawowe dotyczące magazynowania materiałów, uwzględniające bezpieczeństwo pożarowe / 77
11.8.2. Wymagania podstawowe dotyczące magazynowania materiałów niebezpiecznych / 77
11.9. Szczególne wskazówki bhp — postępowanie z kwasami i zasadami / 81
11.9.1 Postępowanie z kwasami / 81
11.9.2 Postępowanie z zasadami / 83
11.10. Magazynowanie farb, emalii, rozpuszczalników / 86
11.11. Magazynowanie środków ochrony roślin, nawozów mineralnych i nawozów organiczno-mineralnych / 86
11.12. Magazynowanie gazów palnych / 88
11.13. Magazynowanie gazów płynnych / 90
11.14. Gazy utleniające / 92
11.15. Magazynowanie karbidu / 93
11.15.1. Magazynowanie karbidu na wolnym powietrzu / 93
11.15.2. Magazynowanie karbidu w pomieszczeniach składowych / 93
11.16. Magazynowanie pod warstwą cieczy / 94
11.16.1. Magazynowanie sodu / 94
11.16.2. Magazynowanie fosforu / 94
11.17. Sposoby przechowywania niektórych materiałów / 94

12. Substancje i preparaty chemiczne niebezpieczne / 96
12.1. Podstawowe wymagania dotyczące zasad klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych niebezpiecznych / 101
12.2. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego / 102
12.3. Oznakowanie opakowania substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego / 112
12.4. Przepisy o nadzorze / 114

13. Prace szczególnie niebezpieczne / 115
13.1. Prace na wysokości / 115
13.2. Drabiny przenośne / 116
13.3. Rusztowania / 117
13.4. Środki ochrony indywidualnej stosowane przy pracach na wysokości / 118
13.5. Praca na wysokości przy odśnieżaniu dachu / 120

14. Ochrona przeciwpożarowa / 124
14.1. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków i ich części / 124
14.2. Podstawowe obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku magazynowego w zakresie ochrony przeciwpożarowej / 127
14.3. Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego / 128
14.4. Urządzenia przeciwpożarowe w obiektach magazynowych / 128
14.5. Podręczny sprzęt gaśniczy / 128
14.6. Ewakuacja ludzi z pomieszczeń magazynowych i budynków / 135
14.7. Najważniejsze wymagania dotyczące dróg i wyjść ewakuacyjnych / 138
14.8. Instrukcja zabezpieczenia pożarowego / 139
14.9. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym / 140
14.10. Zagrożenie pożarem i/lub wybuchem. Ocena zagrożeń, ocena ryzyka zawodowego / 140

15. Ryzyko zawodowe a wypadki / 143

16. Przykłady wypadków zaistniałych w magazynie / 144

Podsumowanie / 146
Przepisy prawne / 147
Literatura / 148
Wykaz tabel / 149
Wykaz fotografii / 150
Wykaz rysunków / 150
Dane producentów i dystrybutorów sprzętu prezentowanego w książce / 151