Ćwiczenia z geodezji inżynieryjnej i miejskiej

  • Dodaj recenzję:
  • 3861
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Praca zbiorowa
  • Cena netto: 33,33 zł 35,00 zł

Ćwiczenia z geodezji inżynieryjnej i miejskiej

rok wydania: 2015, wydanie trzecie zmienione
ilość stron: 234
ISBN: 978-83-7814-470-0

Opis
Skrypt stanowi pomoc dydaktyczną ułatwiającą opanowanie i doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z realizacją współczesnych zadań pomiarowych w obszarze geodezji inżynieryjnej i miejskiej. Zaprezentowane ćwiczenia odpowiadają wymaganiom sformułowanym w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla kierunku Geodezja i Kartografia.

Spis treści
Przedmowa / 4
Ćwiczenie 1. Pomiar odchyleń od pionu komina przemysłowego (Ryszard Kowalski, Janina Zaczek-Peplinska) / 5

Ćwiczenie 2. Założenie osnowy realizacyjnej (Marek Woźniak) 47

Ćwiczenie 3. Pomiar sytuacyjny stacji kolejowej (Krystyna Kamińska-Czyż, Sławomir Jastrzębski) / 61

Ćwiczenie 4. Geodezyjna inwentaryzacja toru jezdni podsuwnicowej (Marek Woźniak, Janina Zaczek-Peplinska) / 75

Ćwiczenie 5. Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjno-kontrolne obiektów budowlanych (Ryszard Kowalski) / 113

Ćwiczenie 6. Tyczenie krzywoliniowego odcinka trasy (Krystyna Kamińska-Czyż) / 130

Ćwiczenie 7. Geodezyjna inwentaryzacja urządzeń podziemnych (Karol Kisiel) / 157

Ćwiczenie 8. Pomiar sytuacyjny i wykonanie mapy zasadniczej terenu ulicy (Waldemar Odziemczyk, Marek Woźniak) / 189

Ćwiczenie 9. Zastosowanie systemu rms do badania cech geometrycznych wybranego obiektu (Waldemar Odziemczyk) / 215


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl