Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych

  • Dodaj recenzję:
  • 2432
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Stanisław Zakrzewski, Przemysław Więch
  • szt.
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych A6/2021

rok wydania: 2021
ilość stron: 39
ISBN: 978-83-249-8598-2

Opis

Przedmiotem opracowania są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru zbrojenia konstrukcji żelbetowych realizowanych jako monolityczne lub prefabrykowane. Niniejsze warunki nie dotyczą: fabrycznie wytwarzanych akcesoriów do zbrojenia będących przedmiotem krajowych i europejskich ocen technicznych, określających bezpośrednio ich przeznaczenie, zakres i warunki stosowania oraz właściwości użytkowe, a także akcesoriów stosowanych do wykonywania zbrojenia, a niebędących wyrobami budowlanymi, takimi jak np. podkładki dystansowe. Zamieszczone w opracowaniu rysunki są szkicami poglądowymi, w których ze względu na ich czytelność mogą występować odstępstwa od ogólnie przyjętych zasad rysowania i wymiarowania zbrojenia. Terminologię i podstawy statystyczne związane z tolerancjami w budownictwie, jak również zasady ich przedstawiania oraz weryfikacji, można znaleźć w odpowiednich polskich normach.

Spis treści

Przedmowa / 5

1. Wstęp / 7

2. Dokumentacja / 7
2.1. Dokumentacja projektowa / 7
2.2. Dokumentacja prac zbrojarskich / 8

3. Materiały do wykonania zbrojenia / 9
3.1. Wymagania ogólne / 9
3.2. Stal zbrojeniowa / 10
3.3. Zgrzewane siatki płaskie / 10
3.4. Kratownice z prętów zbrojeniowych / 10
3.5. Elektrody / 11
3.6. Inne wyroby stosowane do wykonywania konstrukcji żelbetowych / 11

4. Odbiór materiałów do zbrojenia betonu i odbiór robót zbrojarskich / 12
4.1. Odbiór dostarczonych materiałów / 12
4.2. Odbiory zbrojenia elementów żelbetowych / 14

5. Odchyłki wykonania zbrojenia / 15

6. Tolerancje wykonania spoin / 19

7. Cechowanie, pakowanie, składowanie oraz transport prętów i szkieletów zbrojeniowych / 22

8. Wykonywanie zbrojenia / 23

9. Łączenie prętów przez zgrzewanie i spawanie / 25

10. Kontrola jakości połączeń spajanych / 28

Bibliografia / 30
Załącznik / 33