Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych

  • Dodaj recenzję:
  • 2432
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Stanisław Zakrzewski, Przemysław Więch

Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych A6/2018

rok wydania: 2018
ilość stron: 36
ISBN: 978-83-249-8499-2

Opis
Przedmiotem opracowania są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru zbrojenia konstrukcji żelbetowych realizowanych jako monolityczne lub prefabrykowane. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszych warunków technicznych określone są następującymi kodami według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego, 45262310-7 Zbrojenie.
Niniejsze warunki nie dotyczą:
– fabrycznie wytwarzanych akcesoriów do zbrojenia będących przedmiotem krajowych i europejskich ocen technicznych, określających bezpośrednio ich przeznaczenie, zakres i warunki stosowania oraz właściwości techniczne,
– akcesoriów stosowanych do wykonywania zbrojenia a niebędących wyrobami budowlanymi, takimi jak np. podkładki dystansowe.
Zamieszczone w opracowaniu rysunki są szkicami poglądowymi, w których ze względu na ich czytelność mogą występować odstępstwa od ogólnie przyjętych zasad rysowania i wymiarowania zbrojenia. Zasady te opisane są w sposób wyczerpujący w istniejącej literaturze, do której odsyłamy zainteresowanego nimi czytelnika.

Spis treści
Przedmowa / 5
1. Wstęp / 7
2. Dokumentacja / 7
3. Materiały do wykonania zbrojenia / 8
3.1. Wymagania ogólne / 8
3.2. Stal zbrojeniowa / 10
3.3. Zgrzewane siatki płaskie / 10
3.4. Kratownice z prętów zbrojeniowych / 10
3.5. Elektrody / 11
3.6. Inne wyroby stosowane do wykonywania konstrukcji żelbetowych / 11
4. Odbiór materiałów do zbrojenia betonu  i odbiór robót zbrojarskich / 12
4.1. Odbiór dostarczonych materiałów / 12
4.2. Odbiory zbrojenia elementów żelbetowych / 14
5. Odchyłki wykonania zbrojenia / 15
6. Tolerancje wykonania spoin / 19
7. Cechowanie, pakowanie, składowanie oraz transport prętów i szkieletów zbrojeniowych / 22
8. Wykonywanie zbrojenia / 23
9. Łączenie prętów przez zgrzewanie i spawanie / 25
10. Kontrola jakości połączeń spajanych / 27
Bibliografia / 30
Załącznik / 32


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl