Czynniki chłodnicze i nośniki energi

  • Dodaj recenzję:
  • 23320
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: A. Grzebielec, Z. Pluta, A. Ruciński, A. Rusowicz
  • Cena netto: 25,71 zł 27,00 zł
Czynniki chłodnicze i nośniki energii, A. Grzebielec, Z. Pluta, A. Ruciński, A. Rusowicz, rok wyd: 2011 Stron: 152, ISBN: 978-83-7207-936-7

W pracy zawarto różne sposoby podziału nośników energii, zwrócono uwagę na ich wpływ na środowisko naturalne, a szczególnie na aktualnie wykorzystywane nośniki energii oraz nowe będące zamiennikami dla stopniowo wycofywanych. Skupiono się na nośnikach energii aktualnie wykorzystywanych w Polsce. Podano ich właściwości cieplne oraz eksploatacyjne. W ramach właściwości eksploatacyjnych opisano ich wpływ na organizm ludzki, kompatybilność z materiałami konstrukcyjnymi i olejami. Dla każdego czynnika chłodniczego dołączono tabele właściwości termofizycznych i wykresy Moliera.
 
Skrypt został napisany z myślą o potrzebach studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW. Podane właściwości nośników ciepła mogą być również wykorzystywane przez studentów Wydziału Inżynierii Środowiska.

SPIS TREŚCI:

Wykaz ważniejszych oznaczeń - 8
1. WPROWADZENIE - 9
2. PODZIAŁ I OZNACZENIE CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH - 11
Bibliografi a -- 18
3. NATURALNE CZYNNIKI CHŁODNICZE - 19
3.1. Czynnik R290 (propan) - 19
3.2. Czynnik R600a (izobutan) - 25
3.3. Czynnik R717 (amoniak) - 30
3.4. Czynnik R744 (dwutlenek węgla) - 40
Bibliografi a -- 45
4.SYNTETYCZNE CZYNNIKI CHŁODNICZE - 46
4.1. Czynnik R134a (HFC-134a) - 46
4.2. Czynnik R22 (HCFC-22) - 53
4.3. Czynnik R23 (HFC-23) - 58
4.4. Czynnik R227ea (HFC-227ea) - 63
4.5. Czynnik R404A - 68
4.6. Czynnik R407C - 74
4.7. Czynnik R410A - 81
4.8. Czynnik R417A - 87
4.9. Czynnik R419A - 92
4.10. Czynnik R422D - 97
4.11. Czynnik R427A - 102
4.12. Czynnik R428A - 107
4.13. Czynnik R438A - 111
4.14. Czynnik R507- 117
4.15. Czynnik R508B - 121
Bibliografi a -126
6
5. CHŁODZIWA OBIEGÓW WTÓRNYCH - 128
5.1 Roztwory wodne glikoli - 128
5.1.1. Glikol etylenowy - 128
5.1.2. Glikol propylenowy - 131
5.2. Roztwory soli (solanki) - 134
Bibliografi a - 139
6. CZYNNIKI ABSORPCYJNYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH - 140
6.1. Bromek litu - 140
6.2. Roztwory wodne amoniaku- 144
Bibliografi a - 151

Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl