Decyzja w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu + CD Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym

  • Dodaj recenzję:
  • 3585
  • Producent: C.H. Beck
  • Autor: Maciej J. Nowak

Decyzja w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu + CD
Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym

rok wydania: 2017, wydanie pierwsze
ilość stron: 156
ISBN: 978-83-255-9947-8
format: 16,5x23,8 cm
oprawa: miękka

Opis
Decyzja o warunkach zabudowy

To obecnie jedyna na rynku książka, która opisuje procedurę wydawania decyzji o warunkach zabudowy z uwzględnieniem przepisów czerwcowej nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo:

- kto może zgłosić warunki zabudowy,
- na czym polega ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- czym jest zasada dobrego sąsiedztwa,
- kiedy zachodzi bezprzedmiotowość postępowania o warunki zabudowy,
- jakie są terminy w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, a także
- jakie są możliwości zrzeczenia się odwołania od decyzji.

Praktyka pokazuje, że postępowania administracyjne związane z decyzjami o warunkach zabudowy nie zawsze kończą się w przewidzianych prawem terminach. Opóźnienia są spowodowane przede wszystkim brakiem planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów gmin i nieuzasadnioną zwłoką w podejmowaniu czynności przez urzędników. Jednak problemy i trudności mogą wystąpić na różnych etapach procedury administracyjnej. Dlatego nasza publikacja to praktyczny drogowskaz działania dla każdego urzędnika, do którego wpłynął wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Obok najnowszego orzecznictwa, książka zawiera liczne przykłady i wskazówki postępowania dotyczące przesłanek wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz wzory dokumentów.

W książce znajdą Państwo odpowiedzi na wiele trudnych pytań, m.in.:

Jak przeprowadzić zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne?
Czy tylko właściciel nieruchomości może wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy?
W jakich okolicznościach dochodzi do zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o warunkach zabudowy?
Kiedy dochodzi do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy?
W jakiej sytuacji stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia?
Kiedy decyzja o warunkach zabudowy staje się, zgodnie z nowelizacją KPA, decyzją ostateczną, a kiedy prawomocną?