Determinanty zmian w architekturze mieszkaniowej okresu transformacji w Polsce

  • Dodaj recenzję:
  • 1829
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
  • Autor: E.Stachura
  • Cena netto: 38,00 zł 39,90 zł
  • Niedostępny
Determinanty zmian w architekturze mieszkaniowej okresu transformacji w Polsce, E.Stachura, rok: 2009, ISBN: 978-83-7335-584-2, format: B5, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Przedmiotem pracy jest stan architektury mieszkaniowej okresu 1989-2008 na tle procesów transformacji ustrojowej. Na kształtowanie środowiska mieszkaniowego człowieka w nowych warunkach ustrojowych wpłynęło wiele powiązanych ze sobą czynników. Architektura nowych zespołów mieszkaniowych jest efektem oddziaływania tychże czynników. Praca proponuje sposoby identyfikacji determinant oraz podejmuje próbę ich klasyfikacji. Prezentuje także zarys metody badania ich wpływu na zmiany w architekturze mieszkaniowej. Przeprowadzony wywód pozwala na dokonanie opisu oddziaływania poszczególnych czynników, zachodzących między nimi relacji oraz oszacowania ich wpływu na współczesną polską architekturę mieszkaniową.


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl