Doczyszczanie wody. Filtry domowe. Poradnik

  • Dodaj recenzję:
  • 16
  • Producent: COIB
  • Rok wydania: M. Perchuć
  • Cena netto: 28,00 zł 29,40 zł
  • Niedostępny
Rok: 1998, M. Perchuć, ISBN: 83-85393-54-4

Książka w sposób praktyczny wskazuje, jak można poprzez zastosowanie domowych stacji doczyszczania wody - niewielkich urządzeń montowanych w kuchni - usunąć z dostarczanej centralnie wody, szkodliwe dla zdrowia związki chemiczne, substancje organiczne, a nawet bakterie i wirusy, poprawiając w ten sposób jej walory zdrowotne, smakowe i estetyczne.

SPIS TREŚCI:

Wstęp 5

1. Wymagania dotyczące jakości wody do picia 9

2. Przeznaczenie i rodzaje filtrów domowych 17

3. Charakterystyka mikrozanieczyszczeń wody 30
 3.1. Pochodzenie mikrozanieczyszczeń 30
 3.2. Mikrozanieczyszczenia mineralne 33
 3.3. Mikrozanieczyszczenia organiczne 36
 3.4. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne 39

4. Jakość wody wodociągowej 41
 4.1. Wtórne zanieczyszczenia w sieci wodociągowej 46
 4.2. Wtórne zanieczyszczenia w instalacjach wewnętrznych 47
 4.3. Mikrobiologiczne wtórne zanieczyszczenia wody 50

5. Proces uzdatniania wody w filtrach domowych 52
 5.1. Filtracja mechaniczna 53
 5.2. Sorpcja 54
 5.3. Wymiana jonowa 56
 5.4. Procesy membranowe 57
 5.5. Utlenianie 59
 5.6. Wzbogacanie wody 60
 5.7. Zabezpieczenie bakteriologiczne 61

6. Charakterystyka wybranych filtrów 62
 6.1. Filtr mechaniczno - sorpcyjny (Hajnówka) 64
 6.2. Filtr mechaniczno - sorpcyjny INSTAPURE F2 65
 6.3. Filtr mechaniczno - sorpcyjny AMEXIM 1 67
 6.4. Filtr mechaniczno - sorpcyjny AMEXIM 2 "Łyczek" 68
 6.5. Filtr mechaniczno - sorpcyjny GAC 10 71
 6.6. Filtr mechaniczno - sorpcyjny FILOPUR 72
 6.7. Zestaw mechaniczno - sorpcyjny CUNO 73
 6.8. Zestaw mechaniczno - sorpcyjny KATADYN 75
 6.9. Filtr mechaniczno - sorpcyjny AQUASYS 10 ME 78
 6.10. Filtr sorpcyjno - zmiękczający BRITA 79
 6.11. Filtr mechaniczno - sorpcyjno - jonowymienny FILOPUR NO 80
 6.12. Zestaw mechaniczno - sorpcyjno - demineralizujący PURWATER 2 82
 6.13. Zestaw mechaniczno - sorpcyjno - demineralizujący RO 84
 6.14. Filtr mechaniczno - sorpcyjno - utleniający KDF 87
 6.15. Filtr wzbogacający 88
 6.16. Filtr mechaniczny do pralek automatycznych AMEXIM 3 90

7. Ocena efektywności działania filtrów 91
 7.1. Filtr mechaniczno - sorpcyjny (Hajnówka) 93
 7.2. Filtr mechaniczno - sorpcyjny INSTAPURE F2 93
 7.3. Filtr mechaniczno - sorpcyjny AMEXIM 1 93
 7.4. Filtr mechaniczno - sorpcyjny AMEXIM 2 "Łyczek" 94
 7.5. Filtr mechaniczno - sorpcyjny GAC 10 94
 7.6. Filtr mechaniczno - sorpcyjny FILOPUR 95
 7.7. Zestaw mechaniczno - sorpcyjny CUNO 95
 7.8. Zestaw mechaniczno - sorpcyjny KATADYN 95
 7.9. Filtr mechaniczno - sorpcyjny AQUASYS 10 ME 96
 7.10. Filtr sorpcyjno - zmiękczający BRITA 97
 7.11. Filtr mechaniczno - sorpcyjno - jonowymienny FILOPUR NO 97
 7.12. Zestaw mechaniczno - sorpcyjno - demineralizujący PURWATER 2 98
 7.13. Zestaw mechaniczno - sorpcyjno - demineralizujący RO 98
 7.14. Filtr mechaniczno - sorpcyjno - utleniający KDF 99
 7.15. Filtr wzbogacający 100
 7.16. Filtr mechaniczny do pralek automatycznych AMEXIM 3 100
 7.17. Ocena zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody po filtrach 100

8. Podsumowanie 104

Wykorzystana literatura 108

Ciekawy artykuł: Uzdatnianie wody, poradnik inwestora