Dylematy reformy polskiego systemu emerytalnego

  • Dodaj recenzję:
  • 1690
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
  • Autor: Marek Szczepański
Dylematy reformy polskiego systemu emerytalnego, Marek Szczepański, rok: 2006, ISBN: 83-7143-265-8, liczba stron: 144, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Czy we wprowadzonych w Polsce w 1999 roku radykalnych zmianach systemu emerytalnego nie popełniono błędu polegającego na nadmiernym eksponowaniu obowiązkowego, publicznego segmentu systemu emerytalnego, a niedocenianiu pozostałych, dobrowolnych systemów emerytalnych: zakładowych i indywidualnych?Jakie mogą być długofalowe skutki niektórych zjawisk, które wystąpiły w pierwszych latach wdrażania reformy emerytalnej w naszym kraju?Czy i na ile polski system emerytalny może stanowić interesujący dla innych państw wariant nowoczesnego systemu zabezpieczenia emerytalnego, jakie są jego mocne i słabe strony?Na te i wiele innych pytań stara się odpowiedzieć autor tej książki. Praca dotyczy reformy polskiego systemu emerytalnego, zapoczątkowanej w 1999 roku. Autor przedstawia konstrukcję nowego systemu emerytalnego, ekonomiczne i finansowe aspekty jego funkcjonowania, a także problemy - zarówno natury systemowej, koncepcyjnej, jak i związane z samym procesem wdrażania radykalnej, całościowej reformy emerytalnej w naszym kraju. Punktem odniesienia do analizy polskiego systemu emerytalnego są rozważania na temat systemów zabezpieczenia emerytalnego w innych krajach Unii Europejskiej.Książka adresowana jest nie tylko do słuchaczy studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych studiujących politykę społeczną, ale także do praktyków życia gospodarczego i wszystkich zainteresowanych problematyką zabezpieczenia społecznego i jego wpływu na stan i rozwój gospodarki.

Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl