Dynamika mostów belkowych obciążonych pociągami szybkobieżnymi

  • Dodaj recenzję:
  • 2017
  • Producent: WNT
  • Autor: Marian Klasztorny
  • Cena netto: 39,00 zł 40,95 zł
  • Niedostępny
Dynamika mostów belkowych obciążonych pociągami szybkobieżnymi, Marian Klasztorny, rok: 2005, ISBN: 83-204-3117-4, liczba stron: 200, format: B5, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT

Książka zawiera autorskie sformułowanie i rozwiązanie podstawowych problemów dynamiki belkowych mostów kolejowych, jednotorowych, swobodnie podpartych, o konstrukcji stalowej lub zespolonej. Autor rozważa zagadnienia dynamiki mostów poddanych działaniu pociągów poruszających się z dużymi prędkościami. Do symulacji przestrzennych drgań układu most – tor – pociąg ruchomy, z uwzględnieniem wężykowania i uderzeń bocznych zestawów kołowych pojazdów szynowych, używa własnych programów komputerowych opracowanych w języku Pascal. Dokonuje także analizy dynamicznej dwóch typoszeregów rozpatrywanej klasy mostów.Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych zainteresowanych problematyką dynamiki mostów kolejowych oraz inżynierów zajmujących się projektowaniem mostów kolejowych na liniach szybkiego ruchu. Będzie też przydatna dla studentów specjalności mostowej wydziałów budowlanych uczelni technicznych.

Spis treści:
 
WSTĘP
Od praktyki inżynierskiej do modelowania przestrzennego belkowych mostów kolejowych 
l. Opracowania naukowe na temat dynamiki mostów i zagadnień 
z nią związanych 
1.1. Dynamika konstrukcji pod obciążeniem ruchomym
1.2. Modelowanie toru kolejowego i pojazdów szynowych
1.3. Badania doświadczalne mostów kolejowych pod obciążeniem ruchomym 
2. Modelowanie przestrzenne belkowych mostów kolejowych, toru kolejowego i pociągów ruchomych
2.1. Charakterystyka podukładów układu most-tor-pociąg ruchomy
2.2. Koncepcja modelowania układu most-tor-pociąg ruchomy
2.3. Konstrukcja nośna mostu
2.4. Tor kolejowy na moście
2.5. Wężykowanie i uderzenia boczne zestawów kołowych
2.5.1. Przybliżona teoria mikropoślizgów
2.5.2. Przybliżone modelowanie uderzeń bocznych
2.6. Ruchome pojazdy szynowe 
2.7. Sformułowanie macierzowych równań ruchu układu most-tor-pociąg ruchomy 
2.8. Zagadnienia uzupełniające
2.8.1. Numeryczne całkowanie równań ruchu
2.8.2. Przebiegi quasi-statyczne ..
2.8.3. Drgania ruchomych pojazdów szynowych na torze prostoliniowym 
2.9. Dane wejściowe i wielkości wyjściowe 
3. Analiza dynamiczna belkowych mostów kolejowych
3.1. Koncepcja analizy, zagadnienia algorytmiczne i programy komputerowe
3.2. Typoszereg belkowych mostów stalowych
3.3. Typoszereg belkowych mostów zespolonych
3.4. Parametry toru kolejowego
3.5. Parametry pojazdów szynowych i pociągów 
3.6. Drgania quasi-ustalone ruchomego pojazdu Shinkansen na torze prostoliniowym
3.7. Analiza dynamiczna belkowych mostów stalowych 
3.8. Analiza dynamiczna belkowych mostów zespolonych
PODSUMOWANIE
Badania doświadczalne podstawą rozwoju dynamiki mostów kolejowych
DODATKI
Dl. Skrócone opisy programów komputerowych 
D2. Karty projektowe belkowych mostów stalowych
D3. Karty projektowe belkowych mostów zespolonych
Literatura
Skorowidz