Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przciwwilgociowej i przeciwwodnej części podziemnych budynków

  • Dodaj recenzję:
  • 2805
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Barbara Francke
Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przciwwilgociowej i przeciwwodnej części podziemnych budynków i budowli.
Wymagania i zalecenia dla wyrobów objętych normą PN-EN 13967:2012.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 483/2013.

rok wydania: 2013
ilość stron: 24
format: B5
ISBN: 978-83-249-6360-7
oprawa: miękka

Niniejszy komentarz dotyczy normy : PN-EN 1396:2012.

Spis treści

1. Wstęp / 5
2. Zakres stosowania normy / 5
3. Komentarz do normowych wymagań dotyczących właściwości wyrobów / 6
4. Podział wyrobów objętych normą PN EN 13967:2012 / 10
5. Zalecania ITB w zakresie wymagań dla wyrobów ujętych w normie PN EN 13967:2012 wraz z podstawowymi informacjami odnośnie sposobu ich stosowania / 11
5.1. Zalecenia ITB w zakresie wymagań dla wyrobów ujętych w normie PN EN 13967:2012 / 11
5.2. Podstawowe informacje dotyczące warunków stosowania wyrobów ujętych w normie PN EN 13967:2012 / 15
6. Wymagania normy PN EN 13967:2012 w zakresie oceny zgodności / 17
7. Dokumenty związane / 21