Elektrotechnika. Elementy teorii obwodów. Preskrypt do przedmiotu Elektrotechnika

  • Dodaj recenzję:
  • 2522
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Marek W. Rupniewski
  • Cena netto: 17,14 zł 18,00 zł

Elektrotechnika. Elementy teorii obwodów. Preskrypt do przedmiotu Elektrotechnika

rok wydania: 2012
ilość stron: 104
ISBN: 978-83-7814-047-4
oprawa: miękka

Opis

Opracowanie zawiera zwięzłe wprowadzenie do teorii obwodów i obejmuje takie zagadnienia, jak: analiza obwodów prądu stałego, sinusoidalnie zmienionego i okresowego; obwody rezonansowe; stany nieustalone oraz analiza prostych obwodów nieliniowych.
 
Skrypt powstał na potrzeby przedmiotu „Elektrotechnika” na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych na kierunku Inżynieria Biomedyczna, ale może być wykorzystywany na wszystkich kierunkach związanych z szeroko pojętą elektrotechniką lub elektroniką, prowadzonych na innych uczelniach technicznych.

Spis treści

1. Od autora / 5

2. Wprowadzenie / 7
2.1 Obwody elektryczne / 7
2.2. Prąd i napięcie elektryczne — oznaczenia / 7
2.3. Elementy elektryczne / 9
2.4. Prawa Kirchhoffa / 15

3. Analiza obwodów prądu stałego / 19
3.1. Metoda potencjałów węzłowych / 19
3.2. Droga na skróty / 23
3.3. Zasada superpozycji / 24

4. Elementy równoważne / 29
4.1. Szeregowe połączenia dwójników / 29
4.2. Równoległe połączenie dwójników / 30
4.3. Przekształcenie trójkąt-gwiazda / 31
4.4. Źródła Th´evenina i Nortona / 33
4.5. Dwójniki liniowe prądu stałego / 34
4.6. Wyznaczanie dwójników zastępczych w obwodach prądu stałego / 36
4.7. Wyznaczanie rezystancji wewnętrznej / 37

5. Moc i energia w obwodach prądu stałego / 39
5.1. Moc chwilowa / 39
5.2. Zasada Tellegena / 40
5.3. Energia / 43

6. Obwody prądu sinusoidalnie zmiennego / 47
6.1. Stany ustalone / 48
6.2. Wskazy / 48
6.3. Rozwiązywanie obwodów prądu harmonicznego / 50
6.4. Moce w obwodach prądu harmonicznego / 54

7. Obwody rezonansowe / 59
7.1. Szeregowy obwód rezonansowy / 60
7.2. Równoległy obwód rezonansowy / 67

8. Obwody prądu okresowego / 71
8.1. Stany ustalone / 71
8.2. Szeregi Fouriera / 72
8.3. Moc w obwodach prądu okresowego / 78
8.4. Szeregi Fouriera przykładowych sygnałów / 79

9. Obwody nieliniowe / 83
9.1. Podstawowe elementy nieliniowe / 83
9.2. Metoda prostej oporu / 87
9.3. Metoda małosygnałowa / 89

10. Stany nieustalone / 93
10.1. Metoda uproszczona / 95
10.2. Uzasadnienie prawidłowości metody uproszczonej / 97

Bibliografia / 101
Skorowidz / 102