Elektrotechnika i elektronika dla studentów wydziałów nieelektrycznych

  • Dodaj recenzję:
  • 1201
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
  • Autor: Władysław Opydo
  • Cena netto: 21,43 zł 22,50 zł
  • Niedostępny

Elektrotechnika i elektronika dla studentów wydziałów nieelektrycznych

rok wydania: 2012
ilość stron: 218
ISBN: 978-83-7775-130-5
oprawa: miękka

Przedmowa

Skrypt jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów studiów zaocznych inżynierskich wydziałów nieelektrycznych politechnik jako podstawowy podręcznik z przedmiotu elektrotechnika i elektronika. Przedstawiony w skrypcie materiał obejmuje całościowo zagadnienia wykładów z tego przedmiotu objętych programem nauczania. Ze skryptu mogą korzystać również studenci niektórych kierunków studiów dziennych wydziałów nieelektrycznych politechnik, dla których na przedmiot elektrotechnika i elektronika przeznaczono w programie nauczania porównywalną lub mniejszą liczbę godzin. Ponadto skrypt może być wykorzystywany przez studentów studiów dziennych magisterskich na kierunku mechanika i budowa maszyn jako pomoc w studiowaniu elektrotechniki; studenci tego kierunku znajdą w skrypcie najważniejsze elementy realizowanego programu nauczania elektrotechniki.
Autor ma nadzieję, że zebrany w skrypcie zbiór zagadnień ułatwi studiowanie i przyczyni się do znacznego podwyższenia efektywności kształcenia.

Spis treści

Przedmowa

1. Wiadomości wstępne
1.1. Charakterystyka elektrotechniki i elektroniki
1.2. Wielkości fizyczne występujące w elektrotechnice i ich jednostki

2. Podstawowe pojęcia elektrotechniki
2.1. Ładunek elektryczny i natężenie prądu elektrycznego
2.2. Napięcie elektryczne
2.3. Obwód elektryczny i jego elementy, znakowanie zwrotu prądu i napięcia
2.4. Rezystancja i konduktancja
2.5. Moc i praca prądu elektrycznego

3. Obwody elektryczne prądu stałego
3.1. Podstawowe prawa obwodów elektrycznych
3.1.1. Prawo Ohma
3.1.2. Prawa Kirchhoffa
3.2. Obwody rozgałęzione
3.2.1. Szeregowe łączenie rezystorów
3.2.2. Równoległe łączenie rezystorów
3.2.3. Połączenie równoważne trójkąt-gwiazda
3.2.4. Rzeczywiste źródło napięcia
3.3. Metody rozwiązywania obwodów rozgałęzionych

4. Pole elektryczne
4.1. Prawo Coulomba
4.2. Natężenie pola elektrycznego
4.3. Kondensatory i układy ich połączeń
4.4. Energia zawarta w polu elektrycznym kondensatora

5. Pole magnetyczne i elektromagnetyzm
5.1. Magnesy trwałe
5.2. Elektromagnesy
5.3. Strumień magnetyczny i indukcja magnetyczna
5.4. Prawo Biota i Savarta
5.5. Natężenie pola magnetycznego i prawo przepływu
5.6. Właściwości magnetyczne materiałów
5.7. Obwody magnetyczne
5.8. Indukcyjność własna cewki
5.9. Indukcyjność wzajemna
5.10. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
5.11. Energia pola magnetycznego
5.12. Siła elektrodynamiczna działająca na przewód z prądem
umieszczony w polu magnetycznym
5.13. Siły wzajemnego elektrodynamicznego oddziaływania między
przewodami z prądem
5.14. Prądy wirowe

6. Obwody elektryczne jednofazowe prądu sinusoidalnie zmiennego
6.1. Powstawanie prądu sinusoidalnie zmiennego
6.2. Wartość skuteczna i wartość średnia prądu sinusoidalnego
6.3. Przedstawienie przebiegów sinusoidalnych jako obracających się
wektorów
6.4. Moc i praca w obwodach prądu sinusoidalnego
6.5. Analiza obwodów prądu sinusoidalnego zawierających pojedyncze
elementy idealne R, L, C
6.5.1. Charakterystyka elementów idealnych
6.5.2. Rezystor idealny
6.5.3. Cewka idealna
6.5.4. Kondensator idealny
6.6. Prawa Kirchhoffa dla obwodów prądu sinusoidalnego
6.7. Analiza obwodu prądu sinusoidalnego złożonego z elementów
idealnych R, L, C połączonych szeregowo
6.8. Rezonans elektryczny
6.9. Poprawa współczynnika mocy

7. Obwody elektryczne trójfazowe prądu sinusoidalnie zmiennego
7.1. Charakterystyka ogólna
7.2. Układy trójfazowe połączone w gwiazdę
7.3. Układy trójfazowe połączone w trójkąt
7.4. Moc układów trójfazowych

8. Zarys elektroniki
8.1. Miejsce elektroniki w nauce i technice
8.2. Fizyczne podstawy elektroniki półprzewodnikowej
8.3. Złącze typu p-n
8.4. Diody półprzewodnikowe
8.5. Tranzystory
8.6. Tyrystor
8.7. Triak
8.8. Układy scalone
8.9. Wybrane układy elektroniczne
8.9.1. Układy prostownicze
8.9.2. Wzmacniacze

9. Pomiary wielkości elektrycznych
9.1. Wiadomości ogólne o pomiarach elektrycznych i przyrządach
pomiarowych
9.2. Mierniki magnetoelektryczne
9.3. Mierniki elektromagnetyczne
9.4. Mierniki elektrodynamiczne i ferrodynamiczne
9.5. Mierniki indukcyjne
9.6. Metody pomiaru wielkości elektrycznych
9.6.1. Pomiary napięcia i prądu
9.6.2. Pomiar rezystancji metodą techniczną i mostkową
9.6.3. Pomiar indukcyjności metodą techniczną
9.6.4. Pomiar pojemności metodą techniczną
9.6.5. Pomiary mocy i energii
9.6.6. Pomiary mocy i energii w układach trójfazowych

10. Transformatory
10.1. Wiadomości ogólne
10.2. Zasada działania transformatora jednofazowego
10.3. Straty mocy w transformatorze
10.4. Podstawowe stany pracy transformatora
10.4.1. Stan jałowy
10.4.2. Stan obciążenia
10.4.3. Stan zwarcia
10.5. Sprawność transformatora
10.6. Transformatory trójfazowe
10.7. Praca równoległa transformatorów
10.8. Budowa transformatorów energetycznych
10.9. Transformatory specjalne
10.9.1. Autotransformatory
10.9.2. Przekładniki napięciowe i prądowe

11. Maszyny synchroniczne
11.1. Wiadomości ogólne
11.2. Praca prądnicy synchronicznej
11.3. Praca silnika synchronicznego

12. Maszyny indukcyjne
12.1. Wiadomości ogólne
12.2. Pole magnetyczne wirujące
12.3. Zasada działania silnika indukcyjnego
12.4. Budowa silnika indukcyjnego
12.5. Analiza pracy silnika indukcyjnego
12.5.1. Stan jałowy silnika pierścieniowego przy otwartym
obwodzie wirnika
12.5.2. Praca silnika indukcyjnego
12.5.3. Charakterystyki mechaniczne silnika indukcyjnego
12.5.4. Współczynnik mocy i sprawność
12.6. Rozruch silników indukcyjnych
12.6.1. Charakterystyka ogólna
12.6.2. Uruchamianie silników indukcyjnych klatkowych
12.6.3. Uruchamianie silników indukcyjnych pierścieniowych
12.7. Regulacja prędkości obrotowej
12.8. Hamowanie silników indukcyjnych
12.9. Silniki indukcyjne jednofazowe
12.10. Zasilanie silnika indukcyjnego trójfazowego z sieci jednofazowej
12.11. Zalety i wady silników indukcyjnych

13. Maszyny prądu stałego
13.1. Zasada działania i budowa
13.2. Podstawowe zależności
13.3. Prądnice prądu stałego
13.4. Silniki prądu stałego
13.4.1. Podział
12.4.1. Rozruch silników prądu stałego
13.4.1. Schematy połączeń, charakterystyki mechaniczne
i regulacja prędkości obrotowej silników prądu stałego
13.4.4. Hamowanie silnikami prądu stałego
13.5. Silnik uniwersalny i silnik komutatorowy jednofazowy prądu
przemiennego
13.6. Straty mocy i sprawność oraz zalety i wady maszyn prądu stałego

14. Wytwarzanie, przesyłanie i użytkowanie energii elektrycznej
14.1. System elektroenergetyczny
14.2. Zasilanie odbiorców przemysłowych
14.3. Zasilanie odbiorców nieprzemysłowych
14.4. Układy sieci rozdzielczej niskiego napięcia
14.5. Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych
14.5.1. Oddziaływanie prądu na organizm ludzki
i zagrożenie porażeniem
14.5.2. Ochrona przed porażeniem elektrycznym
14.5.3. Sprawdzanie skuteczności działania niektórych
środków ochrony przy uszkodzeniu
14.5.4. Uziemienia i uziomy
14.5.5. Ratowanie osób porażonych prądem elektrycznym

Literatura


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl