Elektrotechnika

  • Dodaj recenzję:
  • 218643
  • Producent: Difin
  • Autor: Tomasz Madej
  • Cena netto: 27,62 zł 29,00 zł
Elektrotechnika, Tomasz Madej, oprawa: miękka, stron: 189, rok wydania: 2011, ISBN: 978-83-7641-276-4

WKRÓTCE W SPRZEDAŻY:


W podręczniku uwzględniono aktualny stan wiedzy naukowo-technicznej z elektrotechniki. Książka zawiera systematyczną prezentację wybranych, powiązanych tematycznie treści ujętych w podstawie programowej i umożliwia uczniom nabycie umiejętności określonych w tej podstawie programowej. Tekst jest bogato ilustrowany rysunkami i wykresami, po każdym rozdziale znajdują się odpowiednio dobrane ćwiczenia rachunkowe. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników do kształcenia w zawodzie technik elektryk 311[08] na poziomie technikum i szkoły policealnej. Rok dopuszczenia: 2011.

Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl