Elementy ekonomiki jakości w przedsiębiorstwach

  • Dodaj recenzję:
  • 1687
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
  • Autor: Maciej Szafrański
  • Cena netto: 33,33 zł 35,00 zł
Elementy ekonomiki jakości w przedsiębiorstwach, Maciej Szafrański, rok: 2007, ISBN: 978-83-7143-327-6, liczba stron: 220, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i marketing oraz kierunków pokrewnych, a także dla menedżerów zajmujących się zarządzaniem, w tym zarządzaniem jakością. Zaprezentowano w niej m.in. pojęcie jakości, zakres ekonomiki jakości, wybrane problemy ograniczoności zasobów oraz zagadnienia efektywności i skuteczności działań jakościowych. Następnie omówiono koszty jakości i przedstawiono typowe metody uzyskiwania informacji o tej grupie kosztów z systemu rachunkowości przedsiębiorstwa. Przedstawiono metody i narzędzia stosowane w analizie kosztów jakości, przy czym omówiono możliwość wykorzystania metod rachunku efektywności ekonomicznej uwzględniających zjawisko zmiany wartości pieniądza w czasie ze zwróceniem uwagi na kwestię budżetowania kosztów jakości. Na zakończenie zaprezentowano rachunek kosztów jakości, zwracając uwagę na ważność optymalizacji poziomu jakości. Omówione w książce zagadnienia teoretyczne wzbogacono licznymi przykładami.