Elementy metrologii wielkości geometrycznych. Przykłady i zadania

  • Dodaj recenzję:
  • 2650
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Tadeusz Sałaciński
  • Cena netto: 21,90 zł 25,00 zł 23,00 zł
  • Niedostępny

Zestaw przykładów i zadań  z zakresu metrologii długości i kąta.

wydanie trzecie 3 poprawione i uzupełnione 2013, stron: 92, ISBN: 978-83-7814-068-9

Skrypt zawiera zestaw przykładów i zadań niezbędnych do opanowania minimum wiedzy z zakresu metrologii długości i kąta. W ostatnim rozdziale zamieszczono oryginalne oprogramowanie do odczytywania wyników pomiaru statystycznej próbki i prezentacji oraz wydruku ostatecznego wyniku pomiaru.

PRZEDMOWA

Skrypt jest przeznaczony dla studentów IiII roku Wydziału Inzynierii Produkcji jako pomoc w przygotowaniu się do sprawdzianu z przedmiotu Metrologia. Przedmiot ten jest wykładany na wszystkich kierunkach studiów inżynierskich prowadzonych na tym wydziale: Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka oraz Zarzadzanie i Inżynierią Produkcji.Skrypt zawiera zestaw przykładów i zadań niezbędnych do opanowania minimum wiedzy z zakresu metrologii wielkości geometrycznych. Każdy rozdział poprzedzony jest krótkim wprowadzeniem teoretycznym, w którym podano definicje i wzory podstawowych pojęć. Ostatni rozdział dotyczy statystycznej analizy wyników pomiarów za pomoca kart kontrolnych i wskazników zdolnosci procesów.Niniejsze opracowanie może być wykorzystane jako pomoc dydaktyczna na innych wydziałach mechanicznych bądź inżynierii produkcji.Spis treści

Przedmowa
1. NIEDOKŁADNOŚĆ POMIARU WIELKOŚCI GEOMETRYCZNYCH
   1.1. Podstawowe pojęcia teorii pomiarów wielkości geometrycznych
    1.2. Analiza niepewności pomiarów wielkości geometrycznych
    1.3. Analiza niedokładności dla błędów przypadkowych
    1.4. Zadania do samodzielnego wykonania
2. ANALIZA TOLERANCJI I ODCHYŁEK WYMIARÓW
    2.1. Wprowadzenie
    2.2. Pojęcia podstawowe
    2.3. Dobór pól tolerancji
    2.4. Dobór wartości tolerancji i odchyłek
    2.5. Wzory podstawowe
    2.6. Przykłady obliczeń
    2.7. Zadania do samodzielnego wykonania
3. ŁAŃCUCHY WYMIAROWE TECHNOLOGICZNE, WYMIARY NASTAWCZE NARZĘDZI
    3.1. Rachunki na wymiarach tolerowanych
    3.2. Łańcuchy wymiarowe
    3.3. Przykłady obliczeń
    3.4. Zadania do samodzielnego wykonania
4. PODSTAWY OBLICZEŃ SPRAWDZIANÓW
    4.1. Charakterystyka sprawdzianów do wałków i otworów
    4.2. Przykłady obliczeń
    4.3. Zadania do samodzielnego wykonania
5. ELEMENTY KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA ZAGADNIEŃ STATYSTYCZNYCH W METROLOGII
    5.1. Definicje podstawowych pojęć statystyki stosowanej w metrologii
    5.2. Podstawowe karty kontrolne
    5.3. Analiza zdolności procesu
    5.4. Automatyczna rejestracja wyników pomiarów z użyciem narzędzi cyfrowych
6. PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE
Literatura