Duplicate-1

  • Add feedback:
  • 2153456
  • Manufacturer: C.H. Beck
  • pcs.
  • Net Price: 59.00 zł 61.95 zł
Umowa deweloperska, 2 wyd. Istota umowy deweloperskiej. Postanowienia niedozwolone. Kodeks Dobrych Praktyk, Piotr Kunicki, oprawa: miękka, format: 14.0x22.0cm,Język: polski, rok wyd:  2011; 168 stron, ISBN: 978-83-255-2515-6

W związku z dużym rozwojem rynku deweloperskiego w Polsce powstało zapotrzebowanie na publikację całościowo omawiającą problematykę powstałej w drodze praktyki, nienazwanej umowy cywilno-prawnej, jaką jest umowa deweloperska. Niniejsze opracowanie w pełni zaspokaja tę potrzebę, omawiając w sposób szczegółowy i systematyczny:
•istotę umowy deweloperskiej oraz różnicę między nią, a umową przedwstępną,
•poszczególne elementy umowy, zarówno konieczne, jak i zwyczajowo w niej zawierane,
•problemy klauzul zakazanych w tych umowach, z omówieniem najczęściej spotykanych postanowień,
•sposoby rozwiązywania sporów między konsumentami, a deweloperami.
Książka przeznaczona jest nie tylko dla osób zawodowo zajmujących się prawem, ale będzie przydatna każdemu, kto pragnie pogłębić wiedzę w tym temacie, np. osobom zamierzającym dokonać zakupu mieszkania na rynku deweloperskim.