Bezpieczeństwo pracy na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń. Grupa 3 Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające paliwa gazowe

  • Add feedback:
  • 3098
  • Manufacturer: Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego
  • Autor: dr inż. Adam Baryłka
  • szt.
  • Net Price: 57.05 zł 59.90 zł

Bezpieczeństwo pracy na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń. Grupa 3 Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające  paliwa gazowe

rok wydania: 2015
ilość stron: 88
ISBN: 987-83-942194-2-0

Opis
„Bezpieczeństwo pracy na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń”

W serii zaprezentowano najnowsze rozporządzenia, przepisy i normy oraz stosowane zabezpieczenia i systemy ochrony w pracy przy sieciach, instalacjach i urządzeniach energetycznych.

Książki mogą być wykorzystane zarówno przez osoby, które chcą zapoznać się z szeroko pojętą tematyką urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych, jak i przez osoby ubiegające się o uzyskanie Świadectw Kwalifikacyjnych, które uprawniają do zajmowania się instalacjami i sieciami w zakresie elektroenergetycznym, cieplnym i gazowym na stanowisku, eksploatacji (E) i dozoru (D). Materiały zawierają wiadomości, których znajomość jest wymagana na egzaminie kwalifikacyjnym. Ze względów praktycznych w opracowaniu wyodrębniono rozdziały adekwatnie do rodzajów sieci, instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji.  Dodatkowo wszystkie rozdziały, w każdej z pozycji zakończone są zestawem pytań kontrolnych, dzięki czemu na bieżąco można sprawdzić zasób posiadanej wiedzy i stopień przygotowania do egzaminu.

Wszystkie publikacje są recenzowane przez niezależny zespół ekspertów danych specjalności.

Spis treści
1. Podział paliw gazowych i ich własności
1.1 Rodzaje paliw gazowych
1.2 Podział paliw gazowych
1.3 Rodzaje spalania
1.4 Gaz ziemny
1.4.1 Zastosowanie gazu ziemnego w przemyśle
1.5 Własności fizyczne paliw gazowych
1.6 Zapłony, wybuchy i granice wybuchowości
1.7 Ciśnienie gazu
1.8 Zalety gazu jako paliwa
1.9 Pytania kontrolne
2. Paliwa gazowe
2.1 Gaz ziemny
2.2 Oczyszczanie gazu ziemnego
2.3 Gazy płynny
2.4 Nawanianie gazu
2.5 Biogazy
2.6 Pytania kontrolne
3. Sposoby magazynowania paliw gazowych, budowa zbiorników i ich wyposażenie
3.1 Magazyny i zbiornik paliw gazowych
3.1.1 Magazyny naziemne
3.1.2 Magazyny podziemne
3.1.3 Inne rozwiązania magazynowania paliwa gazowego
3.2 Butle gazowe
3.3 Pytania kontrolne
4. Sieci i stacje gazowe
4.1 Sieci gazowe
4.1.1 Elementy konstrukcyjne gazociągu
4.1.2 Zasady budowy gazociągów
4.2 Tłocznie gazu
4.3 Stacje gazowe
4.4 Ogólne wymagania techniczne
4.5 Pytania kontrolne
5. Budowa instalacji i urządzeń gazowych
5.1 Instalacja gazowa
5.2 Przyłącze gazowe
5.3 Kurek główny
5.4 Wymagania techniczne dla instalacji gazowych w budynkach
5.5 Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych
5.6 Użytkowanie instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym
5.7 Kontrole instalacji gazowych
5.7.1 Kontrola okresowa roczna
5.7.2 Kontrola okresowa pięcioletnia
5.8 Próby szczelności instalacji gazowej
5.9 Rozruch instalacji gazowej
5.10 Pytania kontrolne
6. Podział i oznaczenie urządzeń gazowych
6.1 Podział urządzeń gazowych
6.2 Oznaczenie urządzeń gazowych
6.3 Pytania kontrolne
7. Gazomierze
7.1 Podział gazomierzy
7.2 Montaż gazomierzy
7.3 Zdalny odczyt gazomierzy
7.4 Pytania kontrolne
8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych
8.1 Palniki gazowe
8.2 Piece przemysłowe
8.3 Pytania kontrolne
9. Turbiny gazowe
9.1 Zasada działania
9.2 Podział turbin gazowych
9.3 Zastosowanie turbin gazowych
9.4 Pytania kontrolne
10. Aparatura kontrolno-pomiarowa
10.1 Pomiar
10.2 Pomiar temperatury
10.3 Pomiar ciśnienia
10.4 Pomiar przepływu
10.5 Aparatura gazometryczna
10.6 Podstawowe zasady automatycznej regulacji
10.7 Pytania kontrolne
11. Bezpieczeństwo i higiena pracy
11.1 Oznaczenia gazociągów i obiektów technologicznych
11.2 Prace niebezpieczne ze względu na obecność gazu
11.3 Zagrożenia występujące przy eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych
11.4 Czynności mogące spowodować zapalenie mieszaniny wybuchowej
11.5 Indywidualny sprzęt ochrony dróg oddechowych
11.6 Sprzęt do wykrywania stężeń gazów w powietrzu
11.7 Zasady wykonywania prac przy urządzenia i instalacjach gazowych
11.8 Wymagania bezpieczeństwa
11.9 Przepisy ogólne dla pomieszczeń, w których usytuowane są urządzenia lub instalacje gazowe
11.10 Pytania kontrolne
12. Słownik użytych pojęć
13. Tekst rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach energetycznych
14. Literatura, wykaz norm, podstawy prawne
14.1 Literatura
14.2 Wykaz norm
14.3 Podstawy prawne