BHP w praktyce. Poradnik dla pracowników służb BHP, pracodawców, inspektorów pracy, społecznych inspektorów pracy, projektantów, wykładowców, rzeczoznawców, uczniów i studentów kierunków bhp

  • Add feedback:
  • 4906
  • Manufacturer: ODDK
  • Autor: Bogdan Rączkowski
  • pcs.
  • Net Price: 300.00 zł 315.00 zł

BHP w praktyce. Poradnik dla pracowników służb BHP, pracodawców, inspektorów pracy, społecznych inspektorów pracy, projektantów, wykładowców, rzeczoznawców, uczniów i studentów kierunków bhp

rok wydania: 2022, wydanie dziewiętnaste
ISBN: 978-83-7804-771-1
ilość stron: 1176
format: B5
oprawa: twarda

Stan  prawny na dzień 1 marca 2022 r.

Opis

Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i Polskich Norm.
To praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy (akty prawne, normy, przydatne adresy), znaki bezpieczeństwa.

W dziewiętnastym wydaniu uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w ustawach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o Dozorze Technicznym, w Prawie budowlanym, Prawie atomowym, rozporządzeniach i Polskich Normach dotyczące m.in.:

- zasad różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
- klasyfikacji zawodów,
- niebezpiecznych substancji chemicznych i preparatów chemicznych (zmian w wydanych do tej pory przepisach, w tym REACH i CLP),
- najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,
- zmian w zakresie badań profilaktycznych i ich częstotliwości,
- przepisów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych, zgodnie z regulacjami ADR oraz zadań Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie nadzoru nad przewozem materiałów niebezpiecznych,
- czynników rakotwórczych i mutagennych,
- zmian w zakresie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej,
- szkolenia w zakresie bhp przy zagrożeniu epidemiologicznym,
- zmian w dokumentowaniu chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy osób niebędących pracownikami,
- zmian w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej.

Najbardziej profesjonalna książka z tematyki BHP, jaką znam. Książka zawiera wiele cennych informacji w zawodzie. Super książka… polecam każdemu, kto zaczyna pracę z BHP, jak i tym, którzy chcą mieć pod ręką naprawdę dobry poradnik.

To tylko niektóre opinie czytelników. Od dziewiętnastu wydań „BHP w praktyce” Bogdana Rączkowskiego to najbardziej popularne i cenione kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Najnowsze wydanie uwzględnia ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w ustawach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o Dozorze Technicznym, w Prawie budowlanym, Prawie atomowym, rozporządzeniach i Polskich Normach.

Spis treści w załączniku poniżej