Chemia leków syntetycznych

  • Add feedback:
  • 4231
  • Manufacturer: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Krystyna Dzierzbicka, Dariusz Witt
  • szt.
  • Net Price: 27.62 zł 29.00 zł

Chemia leków syntetycznych

rok wydania: 2019, wydanie pierwsze
ilość stron: 169
ISBN: 978-83-7348-777-2
oprawa: miękka

Opis

Skrypt stanowi pomoc w opanowaniu treści wykładowych z przedmiotu „chemia leków syntetycznych”. Wieloletnie doświadczenie autorów w syntezie organicznej związków biologicznie czynnych pozwoliło zaprezen­tować w przystępny do zrozumienia sposób materiał obejmujący spektrum od cha­rakterystyki kwasu acetylosalicylowego i sulfonamidów, poprzez historię talidomidu, po omówienie leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, przeciwwirusowych, przeciwnowotworowych, kardiologicznych, przeciwcukrzycowych, na nadciśnienie tętnicze, nasennych i uspokajających, psychotropowych oraz immunosupresyjnych. Z uwagi na bardzo szeroki zakres omawianych zagadnień przedstawiono otrzymywa­nie najlepiej poznanych i najczęściej stosowanych terapeutyków.

Tekst skryptu został podzielony na rozdziały omawiające syntezę wybranych le­ków z poszczególnych grup farmakologicznych z uwzględnieniem podstawowych mechanizmów reakcji organicznych oraz stereoizomerii. Zamieszczono w nim także wykaz stosowanych skrótów i oznaczeń, bibliografię, zadania do samodzielnego roz­wiązania w celu sprawdzenia przyswojonych treści oraz skorowidz.

Spis treści

Wykaz stosowanych skrótów i oznaczeń / 5
Wstęp / 7

1. Kwas acetylosalicylowy i sulfonamidy – rys historyczny, synteza i zastosowanie / 9
1.1. Kwas acetylosalicylowy / 9
1.2. Sulfonamidy / 13

2. Historia talidomidu / 23

3. Omówienie syntez wybranych leków z różnych grup farmakologicznych / 30
3.1. Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe / 30
3.2. Leki przeciwwirusowe / 42
3.3. Leki przeciwnowotworowe / 53
3.4. Leki kardiologiczne / 73
3.5. Leki przeciwcukrzycowe / 84
3.6. Leki na nadciśnienie tętnicze / 97
3.7. Leki nasenne i uspokajające / 113
3.8. Leki psychotropowe / 121
3.9. Leki immunosupresyjne / 137

4. Przykładowe zadania / 145

Bibliografia / 151
Skorowidz / 156