Części maszyn z tworzyw sztucznych

  • Add feedback:
  • 3290
  • Manufacturer: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Jacek Garbarski
  • szt.
  • Net Price: 34.29 zł 36.00 zł
Części maszyn z tworzyw sztucznych

rok wydania: 2016
ilość stron: 206
ISBN: 978-83-7814-549-3

Opis
W podręczniku zamieszczono wiele informacji na temat krajowych tworzyw sztucznych przeznaczonych do produkcji części maszyn. Dzięki temu umożliwia stosowanie lokalnych zamienników tworzyw importowanych. Wypełnia lukę na rynku wydawniczym w tej dziedzinie i jest przeznaczony dla studentów wydziałów mechanicznych zajmujących się przetwórstwem i stosowaniem tworzyw sztucznych.

Spis treści

1. Zasady projektowania wyrobów z tworzyw sztucznych / 7
1.1. Charakterystyka materiałów polimerowych / 7
1.1.1. Uwagi ogólne / 7
1.1.2. Podstawowe wiadomości o stanach fizycznych tworzyw sztucznych / 10
1.1.3. Lepkosprężystość tworzyw sztucznych / 17
1.2. Komputerowy dobór materiału – program CAMPUS / 35
1.3.  Aspekt technologiczny / 36

2.   Technologiczność wyprasek wtryskowych / 39
2.1.  Zasada unikania dużych skupisk materiału / 39
2.2.  Zapobieganie skutkom skurczu / 4
2.3.  Osłabienia spowodowane liniami łączenia strug / 44
2.4.  Otwory w wyrobach / 47
2.5.  Uwalnianie wypraski z formy / 48
2.6.  Zaokrąglenia i naroża / 53
2.7.  Zapraski metalowe i niemetalowe / 54

3. Projektowanie drobnych elementów technicznych / 59
3.1.  Połączenia zatrzaskowe / 59
3.2.  Gwinty i połączenia śrubowe / 63
3.2.1. Kształtowanie gwintów / 63
3.2.2. Połączenia za pomocą wkrętów nacinających lub wygniatających gwint / 64
3.2.3. Wkładki metalowe / 66
3.2.4. Połączenia regulacyjne / 68
3.3.  Połączenia wciskowe / 69
3.3.1. Ogólna charakterystyka połączeń wciskowych / 69
3.3.2. Parametry krytyczne dla połączeń wciskowych / 70
3.3.3. Zależności obliczeniowe dla różnych typów połączeń wciskowych / 74
3.3.4. Wskazówki montażowe / 81
3.3.5. Przykłady obliczeniowe / 81
3.3.6. Przykłady zastosowań / 85

4. Projektowanie   przekładni zębatych walcowych z tworzyw sztucznych / 89
4.1.  Wymagania stawiane przekładniom zębatym walcowym / 89
4.2.  Dobór materiałów stosowanych na przekładnie zębate / 90
4.3.  Podstawowe zależności geometryczne kół zębatych / 92
4.4.  Obliczenia kół zębatych / 97
4.5.  Algorytmy obliczeń kół zębatych z tworzyw sztucznych / 110
4.6. Wskazówki do projektowania / 115
4.7.  Przykłady obliczeniowe / 119
4.8.  Informacja o komputerowych pakietach obliczeniowych / 125
4.9.  Przykłady zastosowań / 127

5. Projektowanie   przekładni ślimakowych z tworzyw sztucznych / 130
5.1. Wymagania stawiane przekładniom ślimakowym / 130
5.2. Rodzaje przekładni ślimakowych / 131
5.3. Materiały stosowane na przekładnie ślimakowe / 132
5.4. Obliczenia przekładni ślimakowych / 133
5.5. Wykresy parametrów materiałowych używanych do obliczeń / 140
5.6. Tok obliczeń przekładni ślimakowych / 142
5.7. Przykład obliczeniowy / 144
5.8. Przykłady zastosowań / 147

6. Projektowanie łożysk ślizgowych / 154
6.1. Wiadomości ogólne na temat łożysk ślizgowych z materiałów polimerowych / 154
6.2. Warunki pracy łożysk ślizgowych / 158
6.2.1. Współpraca powierzchni w warunkach tarcia suchego / 158
6.2.2. Współpraca powierzchni w warunkach smarowania / 161
6.3. Kojarzenie materiałów stosowanych na łożyska ślizgowe / 164
6.3.1. Charakterystyka wybranych materiałów polimerowych / 164
6.3.2. Kombinacje współpracujących materiałów / 169
6.4. Wyniki badań  doświadczalnych  współczynnika  tarcia  Hostaformu  (POM)  i  Celanexu (PBT) / 171
6.4.1. Praca w warunkach tarcia suchego / 171
6.4.2. Praca w warunkach tarcia płynnego i półpłynnego / 178
6.4.3. Współczynnik tarcia statycznego / 180
6.5. Zużycie łożysk ślizgowych / 181
6.6. Generowanie hałasu / 185
6.7. Zdolność do przenoszenia obciążeń / 186
6.7.1. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy / 187
6.7.2. Dopuszczalne obciążenie termiczne / 190
6.7.3. Przenoszenie obciążeń dynamicznych / 194
6.8. Przykład obliczeniowy / 195
6.9. Uwagi dotyczące montażu polimerowych łożysk ślizgowych / 197
6.10. Przykłady zastosowań / 202

Literatura / 206