Duplicate-1

  • Add feedback:
  • 2770-3
  • Manufacturer: PORT PC
  • Autor: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
  • szt.
  • Net Price: 25.24 zł 26.50 zł

Jedyna na polskim rynku publikacja zawierająca wytyczne w zakresie dolnych źródeł do pomp ciepła.

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła.
Część 4: Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda Wydanie 01/2014


  • Osadzanie się kamienia kotłowego w systemach podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda
  • Na podstawie VDI 2035 część 1


rok wydania: 2014, wydanie pierwsze
format: A4
oprawa: miękka

Spis treści
Uwagi wstępne
1. Zakres i cel stosowania
2. Pojęcia i definicje
3. Osadzanie się kamienia kotłowego
3.1. Przyczyny osadzania się kamienia kotłowego
3.2. Katodowe osadzanie się kamienia kotłowego
3.3. Skutki osadzania się kamienia kotłowego
3.4. Wytyczne i zalecenia
4. Działania zapobiegawcze
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Działania zapobiegawcze w fazie projektowania
4.3. Projektowanie układu ogrzewania i jego montaż
4.4. Działania zapobiegawcze po stronie wody
4.5. Eksploatacja i utrzymanie sprawności układów
5. Zmiękczanie i odsalanie wody
6. Badanie skuteczności działań zapobiegawczych
Literatura/Bibliografia
Załącznik A:
Analiza wody wg normy DIN 50930‑6
Załącznik B:
Przeliczenia jednostek
Załącznik C:
Podstawowe informacje i przykłady obliczeniowe
Załącznik D:
Książka eksploatacji systemu grzewczego
Załącznik E:
Tabele pomocnicze

Pompy ciepła Pompy ciepła w praktyce - jakie wnioski dostarcza eksploatacja pomp ciepła w określonych warunkach?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >>