Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 489/2015 Projektowanie instalacji kanalizacji deszczowej: Poradnik

  • Add feedback:
  • 3029
  • Manufacturer: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Janina Zimmer

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 489/2015 Projektowanie instalacji kanalizacji deszczowej: Poradnik

rok wydania: 2015
ilość stron: 78
ISBN:978-83-249-6744-5
oprawa: miękka

Opis
Przedmiotem poradnika są zasady projektowania instalacji kanalizacji deszczowej do odprowadzania wód deszczowych i roztopowych z budynków i terenu utwardzonego wokół nich.

Opracowanie zawiera podstawowe wymagania i zalecenia dotyczące projektowania zgodnie z wymaganiami przepisów, a także w sposób prawidłowy − pod względem zastosowanych rozwiązań technicznych i materiałowych oraz sposobu prowadzenia przewodów i wymiarowania średnic. Pozwala również na optymalne zabezpieczenie konstrukcji budynku i daje maksymalny komfort użytkowania.

W poradniku poruszono też w skrócie tematy związane z projektowaniem, dotyczące specjalnych rozwiązań instalacji, tj. zabezpieczenia przed nadmiernym hałasem, odwadniania dachów i tarasów zielonych, a także gromadzenia wód deszczowych w celu ich wykorzystania, co pozwala na oszczędzanie uzdatnionej wody wodociągowej.

Poradnik przeznaczony jest głównie dla projektantów instalacji, a także wykonawców, inwestorów oraz dla studentów i nauczycieli jako pomoc w kształceniu.

Spis treści
Streszczenie / 4
Summary / 4
1. Wstęp / 5
1.1. Przedmiot i zakres stosowania / 5
1.2. Terminy i definicje / 6
2. Materiały / 8
3. Wymagania ogólne / 10
3.1. Warunki odprowadzenia wód opadowych i roztopowych / 10
3.2. Warunki, jakie powinny spełniać rozwiązania projektowe instalacji kanalizacjin deszczowej / 10
4. Obliczenia projektowe / 11
4.1. Obliczanie spływu wody opadowej / 11
4.2. Projektowanie rynien dachowych / 14
4.3. Projektowanie przewodów i elementów instalacji kanalizacji deszczowej / 21
4.4. Wpusty dachowe / 31
5. Rozmieszczanie przewodów, elementów i urządzeń / 37
6. Eksploatacja instalacji odwadniającej / 41
7. Odwadnianie terenu wokół budynku / 42
Załącznik Z 1. Wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej a problem hałasu.
Instalacje niskoszumowe / 47
Załącznik Z 2. Projektowanie odwodnienia dachów i tarasów zielonych oraz
ogrodów nad parkingami / 54
Załącznik Z 3. Podstawowe zasady zagospodarowania wód deszczowych / 58
Załącznik Z 4. Wykaz aktualnych norm dotyczących tematyki
instalacji kanalizacyjnych /  69
Bibliografia / 73

Tematyka tej publikacji poruszana jest regularnie w miesięczniku Rynek Instalacyjny

Zamów prenumeratę >>