Ocena stanu technicznego budynków murowanych na terenach górniczych. Poradnik

  • Add feedback:
  • 2840
  • Manufacturer: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Izabela Bryt-Nitarska

Ocena stanu technicznego budynków murowanych na terenach górniczych. Poradnik

Seria Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB nr 485/2013

rok wydania: 2013
ilość stron: 42
ISBN: 978-83-249-6560-1
format: B5
oprawa: miękka

Opis

W publikacji przedstawiono zalecenia odnoszące się do metodyki oceny stanu technicznego istniejących budynków o konstrukcji murowej, zlokalizowanych na terenach poddawanych wpływom podziemnej eksploatacji górniczej, w szczególności ciągłym deformacjom podłoża.
Zawarto również zwięzły opis deformacji terenu powodowanych eksploatacją górniczą i wskazano podstawy oceny warunków środowiskowych. W odniesieniu do budynków przedstawiono opis działań diagnostycznych i specyfikację charakterystycznych uszkodzeń budynków wraz z ich oceną pozwalającą na sformułowanie warunków bezpiecznego ich użytkowania.

Spis treści

Streszczenie / 4
Summary / 4
Przedmowa / 5

1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres opracowania / 7
1.2. Przypadki wymagające oceny stanu technicznego budynków na terenach górniczych i procedura oceny / 7
1.3. Terminy i definicje / 8

2. Ocena warunków środowiskowych / 9
2.1. Postanowienia ogólne i ocena warunków geologiczno-górniczych / 9
2.2. Charakterystyka oddziaływań górniczych / 10
2.3. Oddziaływania zbocza niecki górniczej na budynki / 16

3. Prace diagnostyczne dla oceny stanu technicznego budynków / 21
3.1. Podstawa prac diagnostycznych i ich zakres / 21
3.2. Charakterystyka budynku,zakres inwentaryzacji i określenie stanu budynku / 22
3.3. Określenie przemieszczeń i deformacji budynków / 23

4. Ocena rozwiązań konstrukcyjnych budynków / 24
4.1. Rodzaj konstrukcji / 24
4.2. Posadowienie / 27

5. Ocena stanu uszkodzenia / 27
5.1. Systematyka uszkodzeń / 27
5.2. Charakterystyczne uszkodzenia budynków na zboczu niecki górniczej / 28
5.3. Ocena uszkodzeń / 38

6. Warunki dalszego użytkowania budynków / 39
7. Podsumowanie / 41
8. Bibliografia / 41