Konserwacja ładowarek teleskopowych

  • Add feedback:
  • 3076
  • Manufacturer: Kabe
  • Autor: Paweł Sosiński
  • szt.
  • Net Price: 56.19 zł 59.00 zł

Konserwacja ładowarek teleskopowych

rok wydania: 2015, wydanie pierwsze
ilość stron: 239
ISBN:     9788362760787
format: 14,5X20,5 cm
oprawa: miękka

Opis
Wiadomości stanowiące treść niniejszej książki są wymagane od kandydatów na konserwatorów ładowarek teleskopowych w toku egzaminów. Są one też niezbędne w pracy na stanowisku konserwatora.
Książka jest adresowana do kandydatów na konserwatorów ładowarek teleskopowych oraz do innych osób związanych z ich eksploatacją.

Spis treści
Wprowadzenie

1. Przepisy dozoru technicznego
1.1. Zakres działania Urzędu Dozoru Technicznego
1.2. Postanowienia ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
1.2.1. Dozór techniczny i formy dozoru technicznego
1.2.2. Urządzenia techniczne
1.2.3. Uprawnienia inspektora UDT
1.2.4. Przepisy karne
1.3. Rozporządzenia wydane na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
1.4. Formy dozoru technicznego
1.4.1. Rodzaje, zakres i terminy badań technicznych UTB
1.4.2. Dokumentacja
1.4.3. Ogólne warunki eksploatacji UTB
1.5. Księga rewizyjna i jej zawartość
1.6. Dziennik konserwacji i szczegółowe zasady prowadzenia
1.7. Wymagania stawiane kandydatowi na konserwatora ładowarek teleskopowych
1.8. Kategorie uprawnień do konserwacji ładowarek teleskopowych
1.9. Zaświadczenia kwalifikacyjne
1.10. Naprawy i modernizacje ładowarek teleskopowych
1.10.1. Uprawnienia do napraw i/lub modernizacji
1.10.2. Tryb postępowania przy naprawach i modernizacji
1.10.3. Zawartość dokumentacji technicznej do uzgodnienia naprawy i modernizacji
1.11. Remonty
1.11.1. Wiadomości ogólne
1.11.2. Przebieg remontów
1.11.3. Remontowy przegląd okresowy
1.11.4. Remont bieżący
1.11.5. Remont średni
1.11.6. Remont kapitalny
1.12. Zastosowanie platform roboczych w ładowarkach teleskopowych

2. Wybrane wiadomości uzupełniające, niezbędne dla uczestników szkolenia
2.1. Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI)
2.2. Mechanika – ważniejsze pojęcia i definicje
2.3. Wytrzymałość i zmęczenie materiałów
2.4. Tolerancje i pasowania
2.5. Pomiary suwmiarką
2.6. Części maszyn i ich podział
2.6.1. Połączenia
2.6.2. Osie, wały, łożyska, sprzęgła
2.6.3. Przekładnie

3. Ogólna budowa i charakterystyka ładowarek teleskopowych
3.1. Zastosowanie i uniwersalność ładowarek teleskopowych
3.2. Ogólny podział ładowarek teleskopowych
3.3. Podstawowe parametry techniczne ładowarek teleskopowych
3.4. Charakterystyki techniczne wybranych ładowarek teleskopowych
3.4.1. Ładowarka teleskopowa Scorpion 7040 firmy Claas
3.4.2. Ładowarka teleskopowa obrotowa Roto 40.25 MCSS firmy Merlo
3.4.3. Ładowarka teleskopowa przegubowa 9530T firmy Schaffer
3.5. Kabina konstrukcji ROPS/FOPS
3.6. Wybrane osprzęty robocze ładowarek teleskopowych
3.7. Wykresy obciążeń dla ładowarek teleskopowych i ich interpretacja
3.8. Silniki spalinowe wysokoprężne
3.8.1. Silniki spalinowe tłokowe
3.8.2. Ogólna budowa silnika wysokoprężnego
3.8.3. Główne elementy (układy) silników wysokoprężnych
3.9. Napęd elektryczny
3.9.1. Podstawowe pojęcia
3.9.2. Zastosowanie napędów elektrycznych
3.9.3. Instalacje elektryczne w ładowarkach teleskopowych i ich wyposażenie
3.9.4. Osprzęt elektryczny silnika spalinowego
3.10. Napęd hydrauliczny
3.10.1. Podstawowe informacje o napędach hydraulicznych i ich parametry
3.10.2. Wyposażenie układów hydraulicznych
3.11. Ogumienie
3.12. Urządzenia zabezpieczające w ładowarkach teleskopowych

4. Konserwacja wybranych ładowarek teleskopowych
4.1. Podstawowe informacje
4.2. Podstawowe informacje o materiałach eksploatacyjnych
4.3. Typowe usterki i przyczyny niedomagań
4.4. Plany konserwacji wybranych ładowarek teleskopowych
4.5. Opis wybranych czynności konserwacyjnych na podstawie wybranych instrukcji eksploatacji ładowarek teleskopowych
4.5.1. Konserwacja wysięgnika teleskopowego
4.5.2. Wybrane czynności konserwacyjne silnika spalinowego
4.5.3. Wybrane czynności konserwacyjne instalacji elektrycznej
4.5.4. Wybrane czynności konserwacyjne układów hydraulicznych
4.5.5. Wybrane czynności konserwacyjne układów hamulcowych

5. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy konserwacji ładowarek teleskopowych
5.1. Przepisy prawne
5.2. Obowiązki pracownika w zakresie bhp
5.3. Bezpieczna konserwacja ładowarek teleskopowych
5.3.1. Odpowiedzialność konserwatorów odnośnie bezpiecznej konserwacji ładowarek teleskopowych
5.3.2. Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące konserwacji
5.3.3. Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące konserwacji instalacji elektrycznej
5.3.4. Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące konserwacji układu hydraulicznego
5.4. Ochrona przeciwpożarowa
5.4.1. Pożar i przyczyny powstawania pożarów
5.4.2. Przepisy przeciwpożarowe w trakcie wykonywania konserwacji maszyn

6. Ogólne informacje o unijnej dyrektywie maszynowej 2006/42/WE

Literatura