Metody rozwiązywania problemów biznesowych z przykładami

  • Add feedback:
  • 4897
  • Manufacturer: Kabe
  • Autor: Monika Tymowicz
  • pcs.
  • Net Price: 61.90 zł 65.00 zł

Metody rozwiązywania problemów biznesowych z przykładami

rok wydania: 2022, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-65382-88-7
ilość stron: 310
format: A5
oprawa: miękka

Opis

Książka opisuje najpopularniejsze metody rozwiązywania problemów biznesowych oraz zastosowanie powszechnie używanych narzędzi do ich wspomagania. Każdy rozdział składa się z części teoretycznej oraz przykładów.

Książka stanowi praktyczne źródło wiedzy dla studentów oraz pracowników na każdym szczeblu organizacyjnym (od specjalistów aż do kadry zarządzającej), jako że rozwiązywanie problemów to codzienna bolączka każdego przedsiębiorstwa.

Spis treści

1. Co to jest problem?
1.1. Rodzaje problemów
1.2. Błędy popełniane podczas rozwiązywania problemów

2. PDCA
2.1. PDCA jako główny cykl rozwiązywania problemów
2.2. Kroki wykonania
2.3. Przykłady

3. DMAIC-Six Sigma
3.1. Kroki wykonania
3.2. Przykład

4. Raport A3
4.1. Kroki wykonania
4.2. Przykłady

5. 8D
5.1. Kroki wykonania
5.2. Przykłady

6. Metoda sześciu kapeluszy
6.1. Kroki wykonania
6.2. Przykłady

7. 5W1H/5W2H
7.1. Kroki wykonania
7.2. Przykłady

8. Diagram Pareto
8.1. Kroki wykonania
8.2. Przykłady

9. FMEA
9.1. Kroki wykonania
9.2. Przykład

10. Burza mózgów
10.1. Kroki wykonania
10.2. Rodzaje burzy mózgów
10.3. Przykłady

11. Diagram Ishikawy
11.1. Kroki wykonania
11.2. Przykłady

12. 5xdlaczego
12.1. Kroki wykonania
12.2. Przykłady

13. Metoda ABCD
13.1. Kroki wykonania
13.2. Przykłady

14. Matryce wyboru rozwiązań
14.1. Macierz PVA
14.1.1. Kroki wykonania
14.1.2. Przykład
14.2. Macierz Eisenhowera
14.2.1. Kroki wykonania
14.2.2. Przykład
14.3. Matryca wyboru rozwiązań
14.3.1. Kroki wykonania
14.3.2. Przykład
14.4. Matryca decyzyjna
14.4.1. Kroki wykonania
14.4.2. Przykład

15. DOE
15.1. Kroki wykonania
15.2. Przykłady

16. Metody SPC
16.1. Kroki wykonania
16.2. Przegląd metod SPC
16.2.1. Arkusz kontrolny
16.2.2. Karta kontrolna
16.2.3. Podstawowe wskaźniki
16.2.4. Diagram korelacji
16.3. Przykład

Podsumowanie

Załącznik 1 - Model SMART

Załącznik 2 - Mapowanie procesu

Załącznik 3 - Uzupełnienie rozdziału 3 DMAIC-Six Sigma

Załącznik 4 - Diagram relacji

Załącznik 5 - Analiza ryzyka

Załącznik 6 - Karty oceny

Załącznik 7 - Inne uzupełnienia

Literatura