Niskowęglowy rozwój obszarów wiejskich w Polsce a plany gospodarki niskoemisyjnej

  • Add feedback:
  • 3698
  • Manufacturer: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  • Autor: Paweł Wiśniewski, Mariusz Kistowski
  • szt.
  • Net Price: 33.33 zł 35.00 zł

Niskowęglowy rozwój obszarów wiejskich w Polsce a plany gospodarki niskoemisyjnej

rok wydania: 2017
ilość stron: 170
ISBN: 978-83-7865-566-4
format: 16,5x24,0cm cm
oprawa: miękka

Opis
Książka stanowi pierwsze tak szerokie ujęcie zagadnień dotyczących lokalnego planowania gospodarki niskoemisyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich i związanej z nimi działalności rolniczej. Zawiera obszerną charakterystykę i ocenę 48 wybranych planów gospodarki niskoemisyjnej, stanowiących stosunkowo nowe narzędzie planowania niskowęglowego rozwoju lokalnych wspólnot samorządowych, mające pomóc w pozyskiwaniu i efektywnym wydatkowaniu funduszy unijnych oraz przyczynić się m.in. do redukcji zużycia energii finalnej przez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, gdzie odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń.