Obsługa i konserwacja żurawi stacjonarnych

  • Add feedback:
  • 3648
  • Manufacturer: Kabe
  • Autor: Mieczysław Chimiak
  • szt.
  • Net Price: 34.29 zł 36.00 zł

Obsługa i konserwacja żurawi stacjonarnych

rok wydania: 2019, wydanie drugie
ilość stron: 161
ISBN: 978-83-65382-55-9
format: A5
oprawa: miękka

Opis

W książce zebrano wiadomości dotyczące budowy, obsługi i konserwacji żurawi stacjonarnych w zakresie wymaganym od kandydatów do obsługi oraz konserwatorów. Książka przeznaczona jest dla osób ubiegających się o odpowiednie uprawnienia do obsługi lub konserwacji żurawi stacjonarnych.
Aktualizacji dokonał mgr inż. Waldemar Polko.

Spis treści

1. Akty prawne dozoru technicznego
1.1. Ważniejsze postanowienia

2. Rodzaje i podział żurawi oraz ich dane techniczne
2.1. Rodzaje i podział żurawi
2.2. Podstawowe dane techniczne żurawia

3. Budowa żurawi stacjonarnych
3.1. Konstrukcja słupa
3.2. Wysięgnik
3.3. Mechanizmy podnoszenia żurawi stacjonarnych
3.4. Napędy mechanizmów podnoszenia żurawi stacjonarnych
3.5. Aparatura i instalacja elektryczna

4. Elementy i zespoły żurawi stacjonarnych - część mechaniczna
4.1. Zblocza linowe i łańcuchowe oraz haki
4.1.1. Zblocza linowe i haki
4.1.2. Zblocza łańcuchowe i haki
4.2. Liny nośne i łańcuchy
4.2.1. Rodzaje i podział lin stalowych
4.2.2. Mocowanie końców lin nośnych
4.2.3. Mocowanie końców lin nośnych do bębna liowego
4.2.4. Łańcuchy
4.2.5. Mocowanie końców łańcuchów
4.3. Bębny linowe, krążki linowe oraz krążki i koła łańcuchowe
4.3.1. Bębny linowe
4.3.2. Krążki linowe
4.3.3. Krążki łańcuchów ogniwowych
4.3.4. Koła łańcuchowe
4.4. Przekładnie zębate
4.4.1. Przekładnie zębate wciągników łańcuchowych
4.5. Sprzęgła
4.6. Hamulce

5. Aparatura i instalacja elektryczna żurawi stacjonarnych
5.1. Silniki lelektryczne
5.2. Bezpieczniki, styczniki, kasety sterownicze
5.2.1. Bezpieczniki
5.2.2. Styczniki
5.2.3. Kasety sterownicze
5.3. Urządzenia zabezpieczające
5.3.1. Łącznik zatrzymania bezzwłocznego STOP
5.3.2. Wyłączniki krańcowe
5.3.3. Sprzęgło przeciążeniowe
5.3.4. Ogranicznik udźwigu
5.4. Instalacja elektryczna żurawi stacjonarnych

6. Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
6.1. Rodzaje i podział zawiesi chwytnych zaczepowych
6.2. Kryteria zużycia elementów zawiesi
6.2.1. Kryteria zużycia cięgien zawiesi z lin stalowych
6.2.2. Kryteria zużycia cięgien zawiesi z włókien naturalnach
6.2.3. Kryteria zużycia cięgien zawiesi z włókien syntetycznych
6.2.4. Kryteria zużycia pozostałych elementów nośnych zawiesi
6.2.5. Objawy kwalifikujące zawiesie do badań okresowych

7. Obsługa żurawi stacjonarnych
7.1. Obowiązki i zadania obsługującego żuraw
7.2. Obowiązki obsługującego żuraw przed rozpoczęciem pracy
7.3. Wykaz czynności, jakie powinien wykonać obsługujący podczas wykonywania OTC
7.4. Obowiązki obsługującego w czasie pracy żurawiem stacjonarnym
7.5. Przyjmowanie i zdawanie zmiany
7.6. Obowiązki obsługującego po zakończeniu pracy (przy żurawiach nie pracujących w ruchu ciągłym)

8. Konserwacja żurawi stacjonarnych
8.1. Obowiązki i zadania konserwatora
8.2. Przeglądy konserwacyjne
8.2.1. Części i zespoły przeznaczone do wymiany
8.3. Konserwacja żurawi stacjonarnych
8.3.1. Sprawdzanie konstrukcji nośnej żurawia stacjonarnego
8.3.2. Sprawdzanie mechanizmów roboczych żurawia

9. Konserwacja żurawi stacjonarnych - część elektryczna
9.1. Sprawdzanie obwodu zasilania żurawia
9.2. Sprawdzanie aparatury i urządzeń elektrycznych

10. Próby ruchowe
10.1. Sprawdzanie działania przyrządów sterowniczych
10.2. Sprawdzanie działania mechanizmów napędowych
10.3. Działanie urządzeń zabezpieczających

11. Wykaz typowych usterek występujących przy żurawiach stacjonarnych w zakresie części mechanicznej

12. Wykaz typowych usterek występujących przy żurawiach stacjonarnych w zakresie części elektrycznej

13. Awarie i nieszczęśliwe wypadki związane z eksploatacją żurawi stacjonarnych

14. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

15. Wykaz literatury

Akty prawne
Przepisy dozoru technicznego
Normy
Literatura